Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Dimarts 26 de novembre de 2019

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia

a) Part Resolutiva 

 • Aprovació actes anteriors PLE2019/13 Ordinària 22/10/2019 PLE2019/12 Extraordinària amb urgència 17/10/2019
 • Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1180 a la 1335
 • Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, tercer trimestre de 2019
 • Donar compte de l'informe trimestral sobre compliment article 104 bis LRBRL
 • Aprovació de l'ampliació i revocació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona en matèria de gestió, liquidació i recaptació d'ingressos de dret públic
 • Composició de la Comissió municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic per la legislatura 2019-2023 i modificació puntual del seu reglament
 • Aprovació de la primera revisió del Document Únic de Protecció Civil Municipal, DUPROCIM, versió pública i versió confidencial
 • Participació al projecte de VILES FLORIDES de l’Ajuntament de Castellar del Vallès pel programa de 2020
 • Aprovar inicialment del reglament de funcionament del Consell Municipal d’Adolescents.
 • Assumptes sobrevinguts.

b) Part deliberativa i de control

 • Moció del grup municipal la CUP - En suport a Rojava i en defensa de la Pau a Orient Mitjà
 • Moció del grup municipal ERC - Per la constitució d'un acord marc per la piscina descoberta de Castellar del Vallès
 • Moció del grup municipal ERC - Per la redacció d'un estudi de mobilitat a la B-124 dins la trama urbana de Castellar.
 • Moció del grup municipal ERC - Accessibilitat locals comercials.
 • Moció del grup municipal JUNTS PER CASTELLAR - per la protecció del dret a l'habitatge digne i la reducció de les ocupacions il·legals d'habitatges.
 • Precs i preguntes.

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40