Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
Carregant
 

Pla d'actuació municipal

Vista de Castellar.

Pla d'Acció Municipal 2015-2019

El Pla d'Acció Municipal (PAM) és el resum del conjunt d'actuacions que l'equip de govern vol dur a terme durant aquest mandat. És el full de ruta de Castellar del Vallès per al període 2015-2019.

El Pla d’Acció Municipal (PAM) de Castellar del Vallès estableix els objectius i actuacions prioritàries que regiran les polítiques públiques a l’Ajuntament durant el mandat 2015-2019.

El document recull el conjunt de projectes que l'equip de govern municipal es compromet a desenvolupar durant la present legislatura.

Característiques del PAM:

  • És un pla operatiu i orientat a l'acció: és a dir, es tradueix en actuacions concretes esdevenint el full de ruta que regirà l’acció de govern.
  • És un document viu. Permet introduir modificacions per adaptar les actuacions a les necessitats concretes que es detectin en el moment de la implantació.

Així mateix, cal tenir present que totes les accions recollides en aquest PAM precediran a l’aplicació del Pla Estratègic Castellar 20/20, a desenvolupar durant el present mandat, i que ha de fixar el full de ruta del municipi per a la dècada dels anys 20.

Contingut

El PAM 2015-2019 de Castellar del Vallès s'estructura en 5 grans àmbits sectorials:

A. Per un Castellar amb un govern obert, transparent i eficaç
B. Per un Castellar que redueixi les desigualtats i promogui el benestar de les persones
C. Per un Castellar que sigui garantia de progrés
D. Per un Castellar viu i emprenedor
E. Per un Castellar sostenible i segur

A partir de l’any 2017, i durant el primer trimestre de cada any, l’equip de govern elaborarà un informe d’avaluació de l’estat de compliment del PAM. Aquest document indicarà l’estat de cada actuació (pendent, en curs, finalitzada) i, s’acompanyarà si s’escau d’indicadors quantitatius i qualitatius.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40