Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
Carregant
 

Pla d'actuació municipal

Pla Local d'Infància i Adolescència

D’acord amb la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència i el Pacte per a la Infància (2013) recentment, la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2015 – 2018, que forma part del desplegament del Pacte per a la Infància. Aquest nou marc normatiu i de política pública preveu que els ajuntaments desenvolupin els seus propis Plans Locals d’Infància i Adolescència i creïn les Taules Locals d’Infància i Adolescència.

En aquest context, l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha sol·licitat un suport a la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona per a l’elaboració del seu primer Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA). El PLIA ha de ser una eina estratègica que permeti diagnosticar, reflexionar i dissenyar unes línies d’actuació conjuntes en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

Concretament el PLIA es proposa: 

  • Conèixer la situació actual de la infància i l’adolescència al municipi, a través d’una mirada integral que tingui en compte tant les dades estadístiques (mapa sociodemogràfic)com els recursos existents al municipi adreçats a la infància i l’adolescència (mapa de recursos) i les visions dels agents implicats (mapa de visions)
  • Definir unes estratègies conjuntes per abordar les polítiques d’infància i adolescència a la ciutat els propers anys.
  • Recollir les propostes d’actuacions municipals en matèria d’infància i adolescència, expressades pels agents socials del territori, infants i adolescents

En aquest sentit, el PLIA ha de permetre definir polítiques a favor de la infància i l’adolescència que siguin:

  • Sectorials, és a dir, adreçades de manera específica a la població infantil i adolescent del municipi
  • Integrals, és a dir, que tinguin en compte totes les necessitats de la població infantil i adolescent del municipi
  • Transversals, és a dir, que permetin integrar les actuacions de les diferents àrees de l’ajuntament i de les entitats que treballen per la infància i l’adolescència al municipi
  • Contínues, és a dir, que es mantinguin al llarg del temps i es renovin de manera periòdica

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40