Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
Carregant
 

Indicadors de transparència municipal

C. Transparència econòmico-financera

1. Informació comptable i pressupostària

 • 35. Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple Municipal: clica aquí
 • 36. Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals: clica aquí
 • 37. Informes relacionats amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal: clica aquí
 • 38. Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals): clica aquí
 • 39. Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit): clica aquí

2. - Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals

 • 40. Ingressos fiscals per habitant (ingressos tributaris / núm. habitants): clica aquí
 • 41. Despeses per habitant (obligacions reconegudes netes / núm. habitants): clica aquí
 • 42. Inversió per habitant (inversions reconegudes netes -cap. VI i VII- / núm. habitants): clica aquí
 • 43. Període mig de cobrament (drets pendents de cobrament -cap I a III- x 365 / drets reconeguts nets): clica aquí
 • 44. Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors: clica aquí
 • 45. Import del deute públic municipal consolidat i evolució en comparació amb exercicis anteriors: clica aquí

 

 • Envia
 • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40