Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Pla especial del riu Ripoll

Él Pla Especial del riu Ripoll és un instrument urbanístic que forma part del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i que ha de ser el marc de referència per definir el model de gestió del riu, amb un àmbit total de 194 hectàrees. Les seves finalitats són:

  • Establir directrius d’ordenació ambiental
  • Establir directrius d’ordenació dels usos del sòl
  • Establir directius d’ordenació dels horts
  • Establir directrius sobre el manteniment de les edificacions existents
  • Establir directrius per a la preservació de la connectivitat ambiental
  • Concretar la jerarquia i les característiques específiques dels camins
  • Promoure l’arranjament de les parcel·les urbanes confrontants al riu
  • Regular els usos admissibles o incompatibles
  • Regular les actuacions permeses i prohibides 

El Pla Especial es troba en fase d'aprovació del seu document d'avanç. Està previst que aquest text s'aprovi a la Junta de Govern Local prevista el proper dimarts, dia 24 de juliol, i s’enviï a l’Oficina Tècnica Ambiental (OTA). Tot seguit, s’iniciarà un període de participació obert a l’aportació d’esmenes per part de la ciutadania. Un cop finalitzi aquesta fase, el Pla se sotmetrà a votació del Ple a finals de 2018 per poder-ne fer l’aprovació inicial, mentre que l’aprovació definitiva es preveu abans de l’estiu de 2019.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40