Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Metodologia

Propostes d'acció

Definició de la missió

Objectiu:

Elaborar una projecció realista de l’escenari i la missió que es desitja per a Castellar del Vallès, a partir de la informació extreta de la fase de diagnosi.

Accions:

  1. Sessió de treball participativa amb els agents del nucli dinamitzador i la comissió permanent.

Definició de les línies estratègiques, els objectius generals i les accions específiques del Pla Estratègic

Objectiu:

Establir els camins, les guies, les rutes i les accions concretes que caldrà dur a terme per assolir l’escenari desitjat i, per tant, la missió del Pla.

Accions:

  1. Jornada participativa de propostes de la comissió ciutadana
  2. Taller de propostes amb representants d’institucions i administracions supramunicipals, membres de la comissió política i membres de la comissió permanent.

Redacció final del Pla Estratègic, retorn, avaluació i implementació de les accions

Aquesta és la fase final d’elaboració del Pla: avaluació, validació, difusió i desplegament.

Objectiu

Fer un retorn dels resultats obtinguts al conjunt d’agents implicats, avaluar totes les accions dutes a terme i els resultats obtinguts, redactar el Pla Estratègic i crear/adaptar l’estructura orgànica necessària per tal d’assegurar el desplegament de les accions.

Accions

  1. Tres sessions de treball grupal amb el nucli dinamitzador i la comissió permanent per definir de forma exhaustiva les actuacions que contindrà el Pla Estratègic (priorització d’actuacions i elaboració de fitxes detallades del desplegament) i per avaluar el procés
  2. Sessió de la comissió ciutadana de presentació i avaluació final del document de treball
  3. Redacció definitiva del Pla Estratègic: Missió, línies estratègiques, objectius, criteris i propostes d’acció
  4. Assessorament per definir les tasques de desplegament, seguiment i avaluació de les accions del Pla. 

Actes celebrats

Dimecres 10 d'octubre de 2018Dijous 27 de setembre de 2018Dijous 20 de setembre de 2018
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40