Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
Carregant
 
Ets a:
  • Canals RSS
  • Compte de Twitter de l'Ajuntament
  • Perfil de Facebook de l'Ajuntament
  • Canal YouTube de l'Ajuntament

Formació ocupacional

Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

L'objectiu d'aquest recurs formatiu és oferir noves oportunitats de desenvolupament personal i l'adquisició de competències bàsiques i professionals a joves de 16 fins a 21 anys que han finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria sense obtenir la titulació corresponent (graduat en educació secundària) a fi que els garanteixi una inserció social i laboral satisfactòria.

Els PQPI ofereixen al joves la possibilitat de millorar la qualificació i les oportunitats d'incorporació al món laboral i alhora, una via que faciliti l'accés tant als cicles formatius de grau mitjà, com a altres ofertes formatives. Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) esdevenen una nova oportunitat per obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria ja que els participants es poden inscriure de manera voluntària als mòduls específics que s'organitzen amb aquesta finalitat.

Aquesta nova proposta es presenta com a resultat d'un treball interdisciplinar i transversal amb diferents professionals de les regidories de Benestar Social, Educació, Promoció Econòmica i els IES Castellar i Puig de la Creu per l'elaboració del disseny del PQPI.

És necessari establir un dispositiu de transició per als/les joves del municipi que volen fer el pas de l'escola al món del treball, facilitant que els alumnes puguin prendre decisions sobre el seu futur d'aprenentatge ocupacional i/o laboral de forma autònoma i conscient.

Requisits:
Hi poden accedir les persones entre 16 anys, o més, que no hagin obtingut el títol de l'ESO.

Continguts:
Els programes de qualificació professional ofereixen, amb caràcter general i obligatori, mòduls de formació corresponents a dos àmbits:

  • Formació professional específica (mòdul A): Té la finalitat de desenvolupar competències d'un perfil professional, a fi que l'alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica, reconeguda per l'Institut Català de les Qualificacions a Catalunya, i alhora iniciar un itinerari de formació professional.Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball.
  • Formació bàsica de caràcter general (mòdul B): Ofereixen la recuperació i l'adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral (estratègies i tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.). El procés formatiu inclou, de manera permanent, suport tutorial i orientació professional. Es fa un seguiment individualitzat de cada jove per tal de facilitar el seu desenvolupament personal i l'adquisició d'habilitats socials i també proporcionar-li recursos per a la recerca de feina.
  • Formació acadèmica de caràcter voluntària (mòdul C): A més, l'alumnat pot cursar, amb caràcter voluntari, mòduls de formació per obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.Formació en tres àmbits: comunicació, matemàtiques, ciència i tecnologia i social.

Durada:
La durada del programa és d'un curs escolar.

Certificació:
Un cop finalitzat el programa, els alumnes obtenen una certificació acadèmica en la qual consta la qualificació final obtinguda i les unitats de competència del Catàleg de Qualificacions Professionals que ha acreditat. Aquesta acreditació tindrà efectes per a l'obtenció del certificat de professionalitat que expedeix el Departament de Treball.

Per a més informació podeu contactar amb les Regidoria d'Educació, Ocupació i Formació i Benestar Social.

Orígens:
Des de l'any 1996 l'Ajuntament de Castellar del Vallès és centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya per impartir cursos de Formació Ocupacional, les especialitats acreditades pel nostre centre són: soldadura, mecànica industrial, hosteleria, administració, fusteria, electricitat, construcció, jardineria i sanitat.

També des de l'any 1996 es disposa d'un taller adequat per a la formació del sector del metall (soldadura i ajustador mecànic) situat en ple polígon industrial a la zona on hi ha més concentració d'empreses d'aquest sector, polígon industrial Can Carner.

  • Envia
  • Comparteix

Notícies

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40