Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

S'aprova el reglament del Consell Sociosanitari de Castellar del Vallès

Dimecres 29 d'octubre de 2008
El Ple municipal del mes d'octubre va portar a terme l'aprovació inicial del reglament del Consell Municipal Sociosanitari de Castellar del Vallès, un organisme de caràcter consultiu i participatiu a través del qual es pot conèixer, valorar i participar en l'activitat sociosanitària de la vila. El document, que és una adaptació del reglament marc que es va aprovar al Ple municipal del passat 22 de juliol, especifica aspectes com els objectius del Consell, les seves característiques i la seva composició. Al reglament s'especifica que l'òrgan es reunirà de manera ordinària un mínim de dues vegades l'any, tot i que es podrà reunir també de manera extraordinària quan el seu president ho consideri oportú o per sol·licitud d'un terç dels seus membres. El Consell Sociosanitari està format pel seu president –l'alcalde de la vila–, els regidors/es de les àrees implicades, un representant de cada grup municipal, un representant de cada entitat i associació de l'àmbit social o se salut que ho hagin sol·licitat expressament, un màxim de tres persones a títol individual d'una reconeguda vàlua en els camps competents, que han de ser escollides pel Ple municipal i els tècnics/es responsables de les àrees de Salut i Benestar Social. A més, també hi ha un representant de l'Àrea Bàsica de Salut de Castellar, de l'Institut Català de la Salut, del Servei Català de la Salut, de Benestar Social del Consell Comarcal, del Consell de la Gent Gran, del Fòrum Ambiental, i de les AMPA dels centres de primària, de secundària i de les llars d'infants del municipi, a banda d'un representant dels sindicats implantats en el municipi i d'un secretari o secretària. El Consell Sociosanitari ja funciona a la vila des de l'any 1998, però amb les noves propostes s'ha actualitzat amb l'objectiu de fer-lo més àgil i participatiu. Aquest òrgan de participació, consulta i assessorament té per objectiu principal promoure la col·laboració entre l'Ajuntament i els diferents agents que actuen en l'àmbit sanitari i social, compartint informació, elaborant estudis, informes, propostes i donant suport a les entitats en aquesta matèria.
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40