Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Vista de Castellar del Vallès.
Vista de Castellar del Vallès.

La Generalitat dóna llum verda al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellar del Vallès

Dimecres 5 d'octubre de 2016

També s’ha donat el vistiplau al Pla especial de béns a protegir, amb 213 elements identificats

La Generalitat de Catalunya, a través de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, ha donat conformitat aquesta setmana al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castellar del Vallès. El Pla ja havia estat aprovat, però la seva entrada en vigor havia quedat supeditada a la inclusió d’una sèrie de prescripcions en el seu text refós.

El nou POUM revisa el document anterior, de 1999, quantificant el sòl necessari per a habitatges i activitats productives seguint una estratègia de reconversió del teixit urbà, sense ocupar noves extensions de sòl. Així, preveu 1.734 nous habitatges per donar cabuda a 3.324 nous veïns fins al 2026, en què es calcula que Castellar arribarà als 26.720 habitants.

Nous usos i transformació de sectors

Aquest desenvolupament es preveu assolir amb l’aprofitament dels solars buits al nucli urbà, la conversió de parcel·les unifamiliars en plurifamiliars, la creació de nous sectors d’usos mixtes residencials i industrials (Can Carner) i la transformació de sectors industrials en residencials (Molcasa). També es proposa ubicar habitatge en àmbits com l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, els Pedrissos i el sud de Can Carner. Pel que fa al sòl per a activitats econòmiques, es proposa ampliar els usos permesos en zones industrials incloent els de terciari, hoteler, tecnològic i d’investigació, i replantejar els usos de sector del Molí d’en Busquets.

Els sectors fronterers entre zones residencials i industrials acolliran també, segons el nou POUM, activitats comercials i terciàries per esmorteir aquesta transició. A més, l’Ajuntament aposta per donar un tractament prioritari a la façana del Ripoll, amb l’objectiu d’obrir la ciutat al riu i proposa ampliar en 2,7 km2 l’àmbit del Pla especial de protecció de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Comptant el POUM de Castellar, ja són set els municipis del Vallès Occidental amb aquest tipus de planejament, sobre els 23 que té la comarca.

Identificació del patrimoni cultural i ambiental

D’altra banda, la Comissió també ha donat el vistiplau al text refós del Pla especial de béns a protegir, que completa la regulació urbanística del municipi. El Catàleg identifica els elements que composen el patrimoni cultural, arquitectònic i ambiental de Castellar del Vallès, regula la seva preservació i concreta les actuacions permeses en cadascun.

Així, es cataloguen 213 elements, dels quals 151 són béns arquitectònics; 53, arqueològics i paleontològics; 7 són béns ambientals i paisatgístics, i 2 més, béns naturals. El pla incorpora 2 béns culturals d’interès nacional, com són el castell i l’església de Santa Maria del Puig de la Creu, i 40 béns culturals d’interès local, entre d’altres.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40