Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge d'un moment de la primera reunió de la Comissió municipal de patrimoni arquitectònic i arqueològic.
Imatge d'un moment de la primera reunió de la Comissió municipal de patrimoni arquitectònic i arqueològic.

Es constitueix la Comissió municipal de patrimoni arquitectònic i arqueològic

Dimecres 21 de desembre de 2016

La Comissió municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Castellar del Vallès es va constituir el passat dimarts, 13 de desembre. La funció d’aquest òrgan és assessorar i informar sobre totes aquelles qüestions que afectin a la conservació i revalorització del patrimoni.

En aquesta primera sessió es va posar damunt la taula que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és vigent des del passat 30 de novembre i que el seu desplegament inclourà la redacció, entre d’altres, del Pla Especial del catàleg de béns a protegir i del Pla Especial del nucli antic.

El primer d’aquests plans especials, el del catàleg de béns a protegir, ja es va aprovar el passat mes de gener i és plenament vigent des d’aquesta setmana. Aquest instrument permetrà preservar 213 elements amb valor arquitectònic, arqueològic, ambiental i paisatgístic. En aquest sentit, la comissió col·laborarà en la tramitació de llicències d’edificacions incloses en aquest pla especial mitjançant l’emissió de dictàmens.

Els membres de la comissió també participaran en el procés de redacció del Pla especial del nucli antic, que serà elaborat pels serveis tècnics municipals i que està previst que pugui ser aprovat inicialment a mitjan any 2017. Per aquest motiu, la comissió es reunirà un parell de vegades durant el proper semestre per tractar el contingut d’aquest document.

La Comissió municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic està formada per representants polítics i tècnics, tres ciutadans vinculats a l’àmbit del patrimoni proposats pel Ple, un representant del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i un representant del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona.

Cal recordar que els representants de la comissió escollits pel Ple municipal són Oriol Vicente, arqueòleg i president de l’Arxiu d’Història de Castellar; Pere Roca, arquitecte i autor de diverses intervencions de reforma i obra nova al nucli antic i a altres edificis catalogats; i Esteve Prat, llicenciat en Belles Arts i autor de diversos llibres i publicacions sobre l’art i patrimoni castellarenc, i redactor de l’Índex de béns d’interès local que es va incloure en el planejament urbanístic de 1999.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40