Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Les oficines de la Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge es troben situades a l'Espai Tolrà
Les oficines de la Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge es troben situades a l'Espai Tolrà

L’Ajuntament es dota d’un reglament municipal per regular les prestacions socials de caràcter econòmic

Dimecres 26 d'abril de 2017

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar inicialment en la sessió plenària d’ahir dimarts, 25 d’abril, un reglament municipal que regularà les prestacions socials de caràcter econòmic. El text recull per primera vegada en un sol document la totalitat d’ajudes que atorga l’Ajuntament en el marc de les seves polítiques públiques d’atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc d’exclusió social.

Segons la regidora de Salut, Serveis Socials i Habitatge, “el reglament permet regular de manera objectiva i transparent tots els ajuts socials que es presten a l’Ajuntament”. I afegeix: “tothom coneixerà a través de la pàgina web els requisits que es necessiten i el procediment que s’ha de seguir per accedir-hi”.

Així, el text és una eina orientada a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies però incidint en la consecució de l’autonomia personal i la inclusió social. En aquest sentit, “qualsevol prestació social de caràcter econòmic anirà acompanyada d’un pla de treball individual o familiar de la persona perceptora”, explica Massagué.

Pel que fa als criteris d’atorgament, el reglament estableix una valoració econòmica que representarà el 60% de la ponderació final, mentre que la valoració de tipus social realitzada pels serveis socials bàsics municipals representarà el 40% restant.

Per calcular el ingressos de la unitat de convivència s’agafarà com a valor l’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), fixat en l’actualitat en 569 euros mensuals. Aquest és l’import que es fixa com a màxim per a les unitats de convivència d’un sol membre, per bé que va augmentant a mida que s’incrementen els membres de la unitat de convivència (a raó d’un terç més de l’IRSC per cada membre). Així mateix, el reglament estableix una quantia màxima anual a percebre en concepte de prestacions socials, que serà de 4,5 vegades l’import mensual de l’IRSC.

El document, que entrarà en vigor una vegada finalitzi el període d’exposició pública sempre que no hi hagi al·legacions, “suposarà també una simplificació de tipus administratiu per als sol·licitants”, explica Massagué.

Un catàleg amb una vintena d’ajuts de prestació social

La Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge disposa d’un catàleg amb una vintena de prestacions socials de caràcter econòmic per atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques agrupades en diferents àmbits: alimentació, roba, calçat i necessitats bàsiques de subsistència, subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat), habitatge, salut i atenció sanitària o atenció a la infància, entre d’altres.

Any 2016: prop de 2.500 ajuts socials per valor de 201.000 euros

Un total de 331 famílies castellarenques van rebre l’any passat ajuts per necessitats socieconòmiques. Segons dades facilitades per la Regidoria de Serveis Socials, la despesa en acció social el 2016 va arribar a 201.000 euros, import que es va distribuir en un total de 2.473 ajuts.

La gran majoria de les prestacions concedides s’han destinat de forma prioritària a la infància (68% de l’import total) i a temes relacionats amb l’habitatge i la pobresa energètica (17%). El 15% restant correspon a l’acció solidària amb entitats socials (Obra Social Benèfica i Via Solidària), a alimentació, a la utilització del transport públic, a serveis mèdics o educatius (com l’Escola d’Adults) i a estades d’emergència, entre d’altres.

Del total d’ajuts, 1.838 van ser destinats a l’àmbit d’infància. En el desglossament cal remarcar els de menjador escolar (987 ajuts), llibres, materials escolars i quotes escolars (290 ajuts), activitats extraescolars (201 ajuts), tractaments reeducatius (120 ajuts), casal d’estiu (102 ajuts), cursos de natació (90 ajuts), llars d’infants (32 ajuts) i colònies i sortides (16 ajuts).

En altres àmbits destaquen els 282 ajuts alimentaris, els 123 ajuts de transport,  els 101 ajuts en concepte de subministraments o els 46 ajuts en matèria d’habitatge.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40