Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L’Ajuntament concedeix ajuts per al pagament del lloguer a 88 famílies afectades econòmicament per la pandèmia

Dimecres 25 de novembre de 2020

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha concedit a 88 famílies del municipi un import global de 131.500 euros corresponents a les subvencions per al pagament del lloguer adreçades a persones afectades econòmicament per la COVID-19. La convocatòria d’aquest ajut extraordinari, obert el juliol passat per part de l’Oficina municipal de la COVID-19, ha tingut com a objectiu donar suport a les persones arrendatàries del seu habitatge habitual amb dificultats per fer front a la renda de lloguer com a conseqüència de la pandèmia.


En total, s’han admès 88 sol·licituds d’un total de 114 presentades en el termini establert, el que suposa un percentatge d’aprovació del 77%. Les 26 sol·licituds restants s’han desestimat per no complir algun dels requisits requerits.

Entre aquests, les persones beneficiàries no podien superar uns límits concrets d’ingressos de la seva unitat familiar ni pagar una renda de lloguer de 900 euros mensuals. A més, calia que es trobessin en situació de pèrdua d’ingressos com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID-19: per exemple, estar en situació d’atur; estar incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació o un expedient de regulació d’ocupació; haver vist reduïda la seva jornada laboral; acreditar una pèrdua substancial d’ingressos en cas de treballar per compte propi; o qualsevol altre situació anàloga.

Les quanties concedides consisteixen en una prestació única per import de 3 mensualitat de lloguer, amb un màxim de 1.600 euros per titular. Els beneficiaris hauran d’aplicar l’import concedit al pagament de la renda del lloguer entre els mesos d’abril i desembre de 2020.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40