Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Fotografia d'un camí de Castellar del Vallès

Castellar compta amb una xarxa de 69 camins públics de titularitat municipal

Divendres 8 de juliol

El Ple de l’Ajuntament va aprovar un inventari que identifica i descriu 118 km de camins veïnals i rurals i d’ús públic

L’Ajuntament va aprovar en la sessió plenària del passat 28 de juny l’inventari de camins de Castellar del Vallès. Es tracta d’un registre administratiu que recull un total de 69 camins públics de titularitat municipal que es troben situats en sòl no urbanitzable i que sumen una longitud acumulada de 118,28 km.

Seguint la metodologia prevista al Reglament del Patrimoni dels ens locals, el document conté fitxes descriptives i mapes del camins on s’inclouen el nom que identifica el bé, dades tècniques com els límits, longitud i amplades o altres variables com el tipus de ferm, a més de la naturalesa del domini públic o patrimonial.

Del total de 118,28 km, 62,16 km (52,6%) corresponen a camins veïnals, és a dir, els que configuren la xarxa primària i que comuniquen entre sí els diferents nuclis de població de la vila i aquests amb localitats veïnes; 54,70 km (46,2%) són de camins rurals o secundaris que actuen com a connectors de la xarxa veïnal; finalment, 1,42 km de camins (1,2%) compten amb drets d’ús constituïts mitjançant conveni sobre terrenys privats (camí del riu). Cal destacar, a més, que 17,23 km de camins (el 14,6%) són alhora camins ramaders.

Pel que fa al tipus de ferm, el 79% dels camins de l’inventari són de terra, el 19% de ferradura i un 2% d’asfalt.

L’inventari no inclou els camins d’ús privatiu que accedeixen exclusivament a zones d’explotació i habitatges aïllats situats en finques privades ni tampoc els que no tenen indicis d’ús públic o de titularitat pública.

La recerca s’ha fet a partir del buidatge i anàlisi d’una cinquantena de fonts documentals identificades, de naturalesa cartogràfica, administrativa i cadastral.

La redacció de l’Inventari de camins municipal de Castellar del Vallès ha anat a càrrec de l’equip del geògraf Xavier Campillo i Besses. Segons assenyala el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González, comptar amb un document d’aquests característiques “formava part dels objectius llargament reivindicats tenint en compte que un 85% del terme municipal és no urbanitzable i que boscos, conreus, llera del riu i un espai considerable del parc natural formen part de la nostra realitat territorial”.

Amb l’aprovació d’aquest document, que ara es troba en període d’exposició pública, Castellar “es dota d’una eina que permet al municipi fer una millor gestió de l’espai no urbà”, afegeix González. A més també permetrà la recuperació d’ofici de les possessions indegudament perdudes, així com programar-ne la seva conservació.

Aquests són els 69 camins identificats en els 45,17 quilòmetres quadrats de terme municipal:

01 Camí de Sant Llorenç Savall

02 Camí de Castellar a Castellterçol

03 Camí de Castellar a Sant Sebastià de Montmajor

04 Camí vell de Sant Sebastià de Montmajor

05 Camí de Sentmenat

06 Camí de la Salut o de Ripollet

07 Camí vell de Sentmenat o Terrassa

08 Camí de Castellar a Terrassa

09 Carretera vella de Terrassa a Sentmenat

10 Camí de Castellar a Matadepera

11 Camí de Matadepera a Sant Feliu del Racó

12 Camí del coll de la Rocassa

13 Camí de Sant Feliu del Racó a Les Arenes

14 Camí vell de Mura

15 Camí vell de Sant Feliu del Racó a Sant Llorenç Savall

16 Camí vell de Castellar a Sant Feliu del Racó

17 Carretera vella de Terrassa

18 Camí antic de Sant Llorenç Savall

19 Camí de Castellar a La Mola

20 Camí del Raval de Dins

21 Camí del cementiri

22 Camí vell del cementiri

23 Camí del castell

24 Camí de la Font del Roure

25 Camí vell de Les Arenes

26 Camí de Les Arenes

27 Camí dels Horts Vells

28 Camí de la Malesa

29 Camí de les Roques d’Aguilar

30 Camí dels Forns de Can Sallent

31 Camí del Coll del Lliri

32 Camí de Can Sallent

33 Camí de Togores

34 Camí de Mal Pas

35 Camí de Can Vilar

36 Camí de Can Casamada

37 Camí de Cal Joan Coix

38 Camí de Cal Manyosa

39 Camí del Puig de la Creu

40 Camí de Can Cadafalc

41 Camí vell del Puig de la Creu

42 Camí del pont de Can Sabater nou

43 Sender de les Arenes

44 Camí de Can Casamada

45 Camí de Can Riera

46 Camí del Gatosar

47 Camí de la Feixa Llarga

48 Camí de Can Padró

49 Camí de Canyelles

50 Camí del Sot de la Carda

51 Camí d’en Carner

52 Camí de Sant Llorenç Savall a Caldes de Montbui

53 Camí de Can Moragues

54 Camí del Forn

55 Camí vell de Sant Llorenç Savall a Ripollet

56 Camí ral de Terrassa a Castellar

57 Camí de l’ermita de Les Arenes

58 Camí de la Furriola

59 Camí del collet de Miralles

60 Camí del bosc de Can Riera

61 Camí de Can Font

62 Camí de la Depuradora

63 Camí de Castellar Vell

64 Camí de Can Faixero

65 Drecera de Can Cadafalc

66 Camí del Gual del Joncar

67 Camí del Ripoll

68 Camí de Can Casamada al camí de la Salut

69 Camí del riu

 

Podeu consultar l’inventari a

http://www.castellarvalles.cat/inventaricaminsmunicipals-apro-inicial

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40