Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Metodologia

Diagnosi

Anàlisi quantitativa:

Anàlisi interna:

Explotació de dades de caràcter demogràfic, econòmic i social del territori

Anàlisi externa:

Explotació estadística de dades a nivell comparat des d’una perspectiva supralocal

Interpretació de dades:

Sessions grupals amb tècnics municipals agrupades en tres àmbits: social, territorial i econòmic

Anàlisi qualitativa:

Objectius:

Recollir valoracions dels principals agents socials, econòmics i institucionals respecte la situació del territori i les perspectives de futur. Per això cal:

 • Identificar interessos existents al territori
 • Identificar principals àmbits estratègics
 • Identificar punts de consens
 • Implicar els diferents agents en el desenvolupament del pla
 • Produir sinergies de col·laboració

Accions:

 1. Tres tallers de dinàmiques de treball qualitatiu: economia, territori, societat oberts a la ciutadania
 2. Elaboració de la matriu DAFO: síntesi de la diagnosi
  1. Elaboració tècnica d’un primera proposta matriu DAFO derivada dels espais deliberatius en la fase anterior: ordenació, visualització, priorització.
  2. Sessió de treball amb nucli dinamitzador i la comissió permanent per validar i definir els continguts finals de la matriu DAFO.
 3. Elaboració, avaluació, presentació de l’informe de diagnosi i identificació del escenaris de futur
  1. Anàlisi integrada de tots els documents de diagnosi generats
  2. Sessió de treball amb el nucli dinamitzador del pla i la comissió permanent
  3. Jornada de treball amb la comissió ciutadana: presentació, validació, exploració d’escenaris de futur
 4. Informe final de diagnosi
 • Envia
 • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40