Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Dimarts 28 de juny

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior PLE2022/5 Ordinària 31/05/2022

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia De la número 751 a la 876 del 2022

3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats per delegació del Ple

4.- Ratificar el decret d'avançar la celebració del PLE ordinari al 19 de juliol de 2022

5.- Restar assabentats de la no presentació de sol·licituds per optar al nomenament al Jutge/essa de Pau suplent/a de Castellar del Vallès

6.- Segona pròrroga de la concessió de l'escola bressol municipal El Coral, CONT1100017

7.- Tercera pròrroga de la concessió de l'escola bressol municipal Colobrers, CONT090005

8.- Rectificació error material aprovació modificació de crèdit 2/2022

9.- Declarar la caducitat del procediment d’atermenament de la finca Turell amb la confrontació de les finques de titularitat municipal del Balcó de Sant Llorenç, iniciat en sessió ordinària del Ple de la corporació del 30 de novembre de 2021

10.- Aprovació inicial de l’inventari de camins municipals de Castellar del Vallès

11.- Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

12.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per demanar al govern espanyol el finançament del reforç covid escolar

13.- Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar-PSC en relació a l’acord per a la construcció del Tram Terrassa-Sabadell de la Ronda del Vallès

14.- Proposicions i mocions sobrevingudes

15.- Precs i preguntes

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40