Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Espais naturals

Neteges de llera

L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha rebut els ajuts al llarg dels anys 2002, 2003, 2004, 2006 i 2008 del Programa de manteniment i conservació de lleres que promou l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua).

El programa té com a objectiu principal l'acompliment dels principis de la Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE): assoliment del bon estat ecològic de les masses d'aigua superficials, compatible amb un ús racional del recurs, millora i protecció del sistema natural i foment de la participació pública.

Aquest Programa inclou:

Actuacions de manteniment preventiu i millora de les lleres, tant des del punt de vista ambiental com hidrològic - hidràulic.

Actuacions d'urgència, fruit de situacions puntuals que requereixin una resposta ràpida per part de l'Agència.

Actuacions de millora de l'entorn fluvial, d'abast limitat i localitzat, resultants d'un procés de participació pública, mitjançant la convocatòria d'una línia de subvencions als ens locals.

Les actuacions s'han portat localitzat principalment en ponts, passeres, rescloses, torrents i a la riba i ribera del riu Ripoll al seu pas pel terme municipal.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40