Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Una diagnosi sobre la realitat juvenil a la vila recull les necessitats de la població de 15 a 29 anys

Dijous 19 de febrer de 2009

El document serà la base per a l’elaboració enguany del Pla Local de Joventut

Una diagnosi de la realitat juvenil a Castellar del Vallès recull les necessitats i les inquietuds de la població d’entre 15 i 29 anys. El document, que servirà de base per renovar enguany el Pla Local de Joventut, s’ha elaborat durant prop d’un any a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental i d’una empresa externa que ha realitzat enquestes i ha fet grups de treball.

Entre d’altres aspectes, el document reflecteix que, “a banda de les mancances que els joves troben al municipi en temes d’oci, entre les seves preocupacions destaquen necessitats com la formació, el treball i l’habitatge”, tal i com ha explicat l’alcalde de la vila i regidor de Joventut, Ignasi Giménez.

Així, pel que fa a la formació, els joves consideren que a Castellar hi ha una oferta insuficient de cicles formatius que provoca que la població jove es desplaci a municipis propers per cursar aquest tipus d’estudis. Tot i això, la diagnosi apunta que la població castellarenca que té entre 25 i 29 anys té un nivell alt de formació, però que els joves tenen problemes per trobar una feina adequada a la seva formació.

Pel que fa a les polítiques laborals, els joves reconeixen que no utilitzen la borsa jove de treball, i consideren que hi ha una manca d’informació i d’assessorament important en relació a aquest tema.

D’altra banda, en temes d’habitatge, la població jove de Castellar considera que la promoció de pisos de protecció oficial és insuficient com a mesura per facilitar la seva emancipació, i declara que no coneix gaire l’Oficina Local d’Habitatge. A més, els joves creuen que a la vila hi ha molts pisos desocupats. Tot i això, Castellar destaca per tenir un percentatge més alt de joves propietaris que la mitjana catalana, però, per contra, és baix el percentatge de joves que opta pel lloguer.

El 66% dels joves del municipi enquestats consideren també que existeix una oferta cultural insuficient, i també una manca d’equipaments culturals. En el primer cas, comenten que s’estan començant a organitzar activitats que interessen els joves, però que l’Ajuntament hauria de consultar més el públic juvenil a l’hora de programar, coordinar i elaborar activitats al municipi.

A més, la diagnosi de la realitat juvenil castellarenca diu que no existeix un espai de referència pels joves. Tot i que la joventut considera que l’Espai Tolrà pot arribar a assumir aquesta funció pels joves de menys edat, creu que no és possible que l’Espai Jove esdevingui un punt de trobada pels majors de 18 anys.

Altres aspectes que els joves han reflectit a la diagnosi són la importància de tenir una persona de referència a part dels pares, com ara el tutor de l’institut i el psicòleg d’aquest equipament, la disminució els últims anys dels conflictes entre els joves o la valoració positiva de Vilabarrakes, que consideren que s’hauria de potenciar més com a motor de coordinació entre les entitats.

Tot i que la diagnosi es portarà a aprovació al proper Ple Municipal, i a continuació s’elaborarà la renovació del Pla Local de Joventut de Castellar del Vallès, des del consistori ja s’està treballant per elaborar accions que donin resposta a les necessitats detectades durant l’elaboració d’aquest document.

 

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40