Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Acords del Ple del 23 de juliol de 2019

Divendres 2 d'agost de 2019

Aprovació d’actes anterior

El Ple va aprovar per unanimitat les actes corresponents a les sessions extraordinàries del Ple celebrades els dies 15 i 25 de juny passats.

Donar compte al Ple sobre el compliment de l'article 104.bis LRBRL

El Ple va donar compte del compliment, en el segon trimestre de 2019, del que es preveu a l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local, en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual i a l'assignació funcional de les persones ocupants. En l'actualitat, l'Ajuntament compta amb un lloc de treball reservat a personal eventual que està assignat a serveis generals.

Aprovació de l’increment addicional de les retribucions del personal funcionari i laboral al servei de l'Ajuntament

El consistori va aprovar per unanimitat un increment addicional de les retribucions del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament del 0,25 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018. L’acord, que detalla les quanties dels diferents conceptes retributius a percebre a partir de l’1 de juliol de 2019, es du a terme d’acord a un reial decret de mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

Aprovació de la modificació 2/2019 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l'Ajuntament

Aquest punt es va retirar de l’ordre del dia i, per tant, no es va votar.

Donar compte de la signatura de l’acta de liquidació definitiva del Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l'ARE Nou Eixample i Turuguet.

El Ple va donar compte de l’acta de liquidació definitiva del Consorci urbanístic per al desenvolupament de les Àrees residencials estratègiques Nou Eixample i Turuguet del terme municipal de Castellar del Vallès.

Aprovació inicial Modificació Puntual POUM III

El Ple va aprovar inicialment la proposta de modificació número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellar del Vallès. L’acord té com a objectiu principal modificar la qualificació d’una part de la plaça d’Europa que passarà de sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic a zona verda. Aquesta modificació es compensa amb el canvi de qualificació d’una part de la zona verda de la plaça de la Miranda, de manera que aquest espai ampliarà el sòl destinat a sistema urbanístic d’habitatge dotacional. El mateix expedient inclou altres correccions tècniques menors del POUM.

L’acord es va prendre amb els 18 vots favorables dels regidors/es de Som de Castellar – PSC, ERC i Ciutadans, l’abstenció de la regidora de la CUP i el vot contrari dels regidors de Junts per Castellar.

Renovació de l’adhesió al Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Occidental

El consistori va acordar renovar l’adhesió al Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) que presta el Consell Comarcal del Vallès Occidental.  L’acord es va prendre amb els 15 vots favorables dels regidors de Som de Castellar – PSC, Junts per Castellar i Ciutadans, 5 abstencions dels regidors d’ERC i 1 vot en contra de la regidora de la CUP.

Atorgament de la Medalla de la Vila, a títol pòstum, al Sr. Joan Alonso Casajuana

El consistori va aprovar atorgar la Medalla de la Vila, a títol pòstum, a Joan Alonso Casajuana, que va ser cap de la Policia Local de  Castellar del Vallès entre 1985 i 2019. L’acord es va prendre amb els 20 vots favorables dels regidors de Som de Castellar – PSC, ERC, Junts per Castellar i Ciutadans, i l’abstenció de la regidora de la CUP.

Moció de Junts per Castellar de prevenció d’incendis forestals

El consistori va aprovar una moció presentada pel grup municipal de Junts per Castellar que fa arribar el suport de l’Ajuntament a tots els municipis afectats pels incendis forestals que van patir les comarques de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues.

L’acord insta la Generalitat a consensuar amb els afectats un pla de xoc per tal de minimitzar, en la mesura de les possibilitats pressupostàries, les  conseqüències econòmiques que l’incendi ha tingut per als habitants de les zones afectades, així com el respectiu Pla de Recuperació del Potencial Agrari.

Entre d’altres aspectes, el text també demana l’aprovació al Parlament de Catalunya d’una llei que creï l’Agència del Patrimoni Natural i demana que la Generalitat augmenti, en la mesura de les seves possibilitats, el pressupost destinat a la prevenció d’incendis forestals. També insta la Comissió Local de Protecció Civil de l’Ajuntament a estudiar accions estratègiques en matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis, implicant diverses associacions de veïns, grups municipals i altres organitzacions. En aquest sentit, apunta que cal prioritzar la neteja de les parcel·les adjacents a pistes i vials contemplats pels Plans d’Autoprotecció i els Plans d’Evacuació de les Urbanitzacions.

Entre d’altres aspectes, el text aprovat també promou que es fomenti la sinergia entre propietaris, agricultors i ramaders per a la sostenibilitat de la gestió forestal. També es compromet a contribuir des de l’acció de govern a l’establiment de nous mecanismes de gestió per a l’aprofitament econòmic de la biomassa generada per activitats de neteja forestal, en sintonia amb el projecte Boscos del Vallès del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

La moció es va aprovar amb els 20 vots favorables de Som de Castellar – PSC, ERC, Junts per Castellar i Ciutadans i l’abstenció de la regidora de la CUP.

Moció d’ERC per la llibertat de presos polítics

El Ple va aprovar una moció presentada pel grup municipal d’ERC que demana “la llibertat de tots els presos polítics” i denuncia “les decisions del Tribunal Suprem de l'Estat Espanyol contra membres del Govern de la Generalitat de Catalunya, de l'antiga mesa del Parlament, contra dirigents dels partits polítics independentistes i entitats de la societat civil organitzada ja que representen una clara vulneració dels drets i les llibertats polítiques”. A més exigeix “la fi de la judicialització de la política catalana” i condemna “l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir”. Entre d’altres aspectes, el text també demana “la posada en llibertat immediata de les preses i presos polítics i que es reuneixin les condicions que possibilitin el retorn de les persones exiliades, per facilitar una sortida dialogada i política al conflicte existent”.

L’acord es va prendre per majoria simple, amb els 8 vots favorables dels regidors d’ERC, Som de Castellar i CUP, les abstencions dels 12 regidors de Som de Castellar – PSC i el vot en contra del regidor de Ciutadans.

Mocions d’ERC d’identificació i retirada de fibrociment a Castellar del Vallès i adhesió a la campanya “Amiant Zero a Europa”, de reducció de l’ús dels plàstics i de taquilles per guardar bicicletes plegables

El grup municipal d’ERC va presentar tres mocions més que no van prosperar. La que duia per títol “Identificació i retirada de fibrociment a Castellar del Vallès i l’adhesió a la campanya Amiant Zero a Europa” va comptar amb els 12 vots en contra dels regidors de Som de Castellar – PSC i el 9 vots favorables dels grups de l’oposició. El mateix resultat va obtenir la votació de la moció per guardar bicicletes plegables i que, en conseqüència, no va prosperar.

Finalment, la moció  per reduir l’ús de plàstics, va comptar amb 12 vots en contra dels regidors de Som de Castellar – PSC, l’abstenció de Ciutadans i els 8 vots favorables d’ERC, Junts per Castellar i CUP.

Moció d’ERC sobre la biomassa

Aquest punt es va retirar de l’ordre del dia.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40