Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària presencial anterior.
Imatge d'una sessió plenària presencial anterior.

Dimarts 28 de setembre

Proposta

Ple municipal

Sessió presencial, sense públic.

Ordre del dia:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior PLE2021/8 Ordinària 20/07/2021

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la número 859 a la 1059)

3.- Prendre coneixement dels decrets de l'alcalde del cartipàs

4.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, segon trimestre de 2021

5.- Aprovar el compte general de l'exercici 2020

6.- Aprovació definitiva del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i la mercantil AGENT OF IDEAS, SL. per a la modificació de la qualificació urbanística de les finques del carrer Itàlia 1 i 5

7.- Aprovació inicial de la Carta de serveis del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) de l’Ajuntament de Castellar del Vallès

8.- Aprovació inicial de la Carta de serveis de l'Escola Municipal d'Adults de l’Ajuntament de Castellar del Vallès

9.- Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

10.- Moció Presentada pel grup municipal SOM DE CASTELLAR PSC - En Solidaritat amb les dones d'Afganistan

11.- Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar - PSC en suport al Correllengua 2021

12.- Moció presentada pel grup municipal som de castellar- psc de condemna a les agressions i a la violència exercida contra les persones del col·lectiu LGTBI

13.- Moció presentada pel grup municipal JxCast per l’actualització de l’enllumenat viari a tecnologia Il·luminació LED

14.- Proposicions i mocions sobrevingudes

15.- Precs i preguntes

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40