Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Dimarts 31 de gener

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior PLE2022/11 Ordinària 20/12/2022

2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 1814 a la 1944 de 2022 i de la 1 a la 97 de 2023

3.- Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local

4.- Aprovar increment retribucions del personal al servei de l'ajuntament exercici 2023

5.- Aprovar de les tarifes del servei de taxi per a l'any 2023

6.- Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

7.- Moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar-PSC que porta per títol "Moció sobre el dèficit d’infraestructures i serveis a Castellar del Vallès"

8.- Moció presentada pel grup municipal Som de Castellar-PSC-CP que porta per títol "Demanar l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l’atenció primària i la millora dels recursos a l’àrea bàsica de salut de Castellar del Vallès"

9.- Proposicions i mocions sobrevingudes

10.- Precs i preguntes

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40