Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Medi ambient

Instrucció per a l’eliminació dels plàstics d’un sol ús als edificis municipals i en activitats públiques

El volum de residus municipals generats a Castellar del Vallès l’any 2018 va ser d’11.126,72 tones, el que equival a 1,27 kg de deixalles per habitant i dia. D’aquesta xifra, tan sols se’n va valoritzar el 40,26%.

Una part important d’aquests residus generats són els envasos, amb un percentatge que a la nostra vila suposa només un 7% del total de la recollida selectiva. Dins d’aquest tipus de fracció, és preocupant l’impacte ambiental que generen els plàstics d’un sol ús, que suposen un consum elevat de recursos, com l’aigua i el petroli, a més d’una important persistència en el medi natural. 

En aquest sentit, el Ple del Parlament Europeu va aprovar el març de 2019 la prohibició dels plàstics d’un sol ús en el marc de la Unió Europea. Els productes que haurien de desaparèixer el 2021 són els plats i els coberts de plàstic d’un sol ús (culleres, forquilles, ganivets i escuradents), canyes per beure, bastonets per a les orelles, pals de plàstic per sostenir globus, plàstics oxodegradables, contenidors alimentaris i gots de poliestirè.

D'acord amb aquesta directiva europea i amb la voluntat del consistori d’elaborar un Pla d’Acció de Transició Ecològica per combatre la situació d’emergència climàtica, l'Ajuntament de Castellar del Vallès adopta el compromís de realitzar actuacions exemplars i es fixa com a objectiu l’eliminació dels productes de plàstic d’un sol ús i la promoció de la utilització d’objectes reutilitzables i perdurables en el temps.

Per aquest motiu, i per tal que sigui adoptada pels responsables corresponents de les dependències i serveis municipals, es dicta la següent instrucció:

Primer. En totes les dependències i serveis municipals, així com en esdeveniments a l’aire lliure, s’utilitzaran com a norma general vaixelles reutilitzables en tots els serveis de càtering que s’ofereixin, tant en el marc d’activitats obertes al públic general com pel que fa a activitats de tipus intern. Quan per raons operatives o logístiques sigui necessari, es podran utilitzar alternativament vaixelles compostables d’un sol ús, és a dir, completament biodegradables, sempre que els residus es recullin selectivament, incloent la fracció orgànica.

Segon. S’evitarà l'ús d’aigua envasada, que s’haurà de substituir per gerres o ampolles que es puguin reomplir. L’Ajuntament procurarà que totes les fonts d’aigua instal·lades en edificis municipals estiguin connectades a la xarxa. Per tant, s’aniran retirant i substituint totes les fonts de garrafa existents, sempre que tècnicament sigui possible. En cap cas, les fonts oferiran la possibilitat de dispensar gots de plàstic d’un sol ús. El seu disseny haurà de permetre, a més, que es puguin omplir ampolles.

Tercer. En tots els edificis municipals i activitats organitzades per l’Ajuntament no es podran fer servir gots de plàstic d’un sol ús. Per ordre de prioritat, s’hauran d’utilitzar en primera instància gots de vidre o gots de plàstic dur reutilitzable i, si això no és possible, es podran utilitzar gots compostables, sempre que es reculli selectivament la fracció orgànica.

Quart. En la contractació de serveis de venda automàtica (vending), les màquines de begudes calentes hauran de tenir l'opció d'oferir el servei sense got. Sempre que sigui possible, el lliurament del got serà amb cost afegit, per tal d'afavorir l'ús de gots reutilitzables, i els gots hauran de ser compostables. Així mateix, els pals de plàstic per remenar les begudes calentes s’hauran de substituir per pals de fusta. En les màquines instal·lades que no disposin d'opció sense got, els tècnics municipals estudiaran amb l'empresa contractista l'adaptació del servei a la present instrucció.

Cinquè. Per facilitar la implementació d’aquesta instrucció, l’Ajuntament durà a terme accions de promoció i venda de gots i ampolles reutilitzables, i disposarà de gots, gerres i ampolles reutilitzables per a reunions, visites i altres actes on siguin necessaris. També promourà, en la mesura que sigui possible, el servei dels refrescos en sortidors o envasos grans, en detriment dels envasos individuals.

Sisè. L’Ajuntament crearà illes que permetin la recollida selectiva per fraccions als edificis municipals i en esdeveniments a l’aire lliure.

Setè. Aquesta instrucció també és d’obligat compliment en totes aquelles activitats organitzades per entitats i privats en edificis municipals i a l’aire lliure. La concessió de reserves d’equipaments i de llicències d’ocupació de la via pública quedaran condicionades a la no utilització de plàstic d’un sol ús.

Vuitè. La present instrucció serà vigent des de la seva aprovació i s’incorporarà al Pla d’Acció de Transició Ecològica que l’equip de govern municipal impulsarà durant el mandat 2019-2023.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40