Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Habitatge

Oficina Covid-19

Mesures urgents d'habitatge per COVID-19

RDLL 8/2021 Prórroga mesures en habitatge fins al 09/08/21

S'ha publicat al BOE del 5/5/2021, el REIAL DECRET LLEI 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

Aquest RDLL entra en vigor el 9 de maig de 2021 quan finalitzi l'estat d'alarma.

El capítol III del RDLL estableix una sèrie de mesures extraordinàries aplicables a situacions de vulnerabilitat econòmica i social en matèria d'habitatge que en resum suposen la prórroga de 3 mesos des de l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma, fins al 9 d'agost de 2021 de les següents mesures contingudes en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març:

  1. S'amplia fins al dia 9 de agost de 2021 la suspensió dels procediments i llançaments d'habitatge en situacions de vulnerabilitat, en els supòsits i d'acord amb els tràmits ja establerts.
  2. També s’amplia la possibilitat d'aplicar una pròrroga extraordinària del termini de el contracte d'arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals se seguiran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor, sempre que no s'hagués arribat a un acord diferent entre les parts, a aquells contractes el venciment sigui establert entre el 9 de maig i el 9 d'agost de 2021.
  3. Fins  el 9 d'agost de 2021, la possibilitat de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l'arrendador sigui una empresa o entitat pública d'habitatge o un gran tenidor, en els termes que estableix l'esmentat Reial decret llei.
  4. Fins el 9 de setembre de 2021 el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l'habitatge afectats per la suspensió extraordinària prevista en el citat Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març, podran presentar la sol·licitud de compensació per a propietaris afectats per la suspensió de llançaments, prevista a la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports. 
  5. S'amplia fins el 9 d'agost de 2021 la garantia de subministrament d'aigua, electricitat i gas natural als consumidors vulnerables, prevista en la disposició addicional quarta de Reial Decret llei 37/2020, de 22 de desembre, i que estava condicionada a la vigència de l' actual estat d'alarma amb l'objectiu de garantir el subministrament als consumidors vulnerables d'aigua, electricitat i gas natural.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40