Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Riu Ripoll

Neteges de llera

L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha rebut els ajuts al llarg dels anys 2002, 2003, 2004, 2006 i 2008 del Programa de manteniment i conservació de lleres que promou l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua).

El programa té com a objectiu principal l'acompliment dels principis de la Directiva marc de l'aigua (Directiva 2000/60/CE): assoliment del bon estat ecològic de les masses d'aigua superficials, compatible amb un ús racional del recurs, millora i protecció del sistema natural i foment de la participació pública.

Aquest Programa inclou:

Actuacions de manteniment preventiu i millora de les lleres, tant des del punt de vista ambiental com hidrològic - hidràulic.

Actuacions d'urgència, fruit de situacions puntuals que requereixin una resposta ràpida per part de l'Agència.

Actuacions de millora de l'entorn fluvial, d'abast limitat i localitzat, resultants d'un procés de participació pública, mitjançant la convocatòria d'una línia de subvencions als ens locals.

Les actuacions s'han portat localitzat principalment en ponts, passeres, rescloses, torrents i a la riba i ribera del riu Ripoll al seu pas pel terme municipal.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40