Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Aprendre

Temàtiques

Educació en valors de convivència i de tolerància
Intervenció encaminada a l'optimització del desenvolupament social de l'individu a nivell general, dirigida a fomentar el respecte i la consideració cap a les opinions o pràctiques dels demés. Els pilars bàsics que sustenten el desenvolupament de la tolerància són:

 • Educació intercultural: Intervenció dirigida a educar a grups d'individus que pertanyen a diferents cultures i que viuen junts en la mateixa societat, interrelacionant-se i enriquint-se mútuament.
 • Educació en el conflicte: Intervenció dirigida a educar des d'una situació que presenta un conflicte entre dues parts. Es tracta d'aprendre diverses maneres de solucionar els conflictes seguint unes passes determinades.
 • Negociació: Intervenció dirigida a fomentar l'ús del diàleg constructiu per tal de buscar una solució satisfactòria per a les dues parts en conflicte, com a manera d'educar en el conflicte.
 • Mediació: Intervenció dirigida a fomentar la incorporació d'una tercera persona neutral per resoldre el conflicte, com a manera d'educar en el conflicte.

Educació en democràcia i drets humans:
Intervenció dirigida a fomentar la convivència en pau i democràcia amb igualtat per a tots els individus.

Violència
Intervenció dirigida a la promoció de la no violència tant física com psicològica.

Bullying
Intervenció per prevenir i/o reduir la situació de maltractament o intimidació entre iguals, mitjançant una violència prolongada, contínua i intencionada, tant física com psicològica, portada a terme per un individu concret o en grup, i dirigida cap a un individu que no és capaç de defensar-se davant la situació que li aborda, transformant-se en víctima.

Competències socials
Intervenció dirigida a fomentar l'adquisició de comportaments o pensaments que permeten a l'individu desenvolupar-se òptimament en les seves relacions socials. Entre els processos que sustenten les competències socials incloem:

 • Autocontrol: Intervenció dirigida a desenvolupar l'autorregulació en la manifestació d'una emoció.
 • Autoestima: Intervenció que promou l'autopercepció i valoració positiva d'un mateix.
 • Assertivitat: Intervenció que pretén fomentar les conductes d'autoafirmació i d'expressió de sentiments de forma adequada, sense ansietat i respectant els altres.
 • Empatia: Intervenció dirigida a desenvolupar la capacitat de l'individu de reconèixer i compartir els sentiments propis i d'altres persones, posant-se en el lloc de l'altre, des del seu marc de referència.
 • Comunicació: Intervenció dirigida a fomentar les capacitats expressives i creatives tant verbals com no verbals de l'individu.
 • Conducta prosocial i de cooperació: Intervenció dirigida a fomentar la conducta d'ajuda i solidària amb els altres, així com el treball en grup, per aconseguir objectius compartits.
 • Solució de problemes: Intervenció que vol proporcionar estratègies cognitives i conductuals per resoldre i afrontar de manera òptima els problemes socials mitjançant solucions adequades.
 • Envia
 • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40