Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

De 0 a 3 anys

Portes obertes i preinscripció a les Escoles Bressol Municipals de Castellar del Vallès (curs 2022-2023)

Del 3 de maig al 20 de maig

Jornades de portes obertes:

Visita guiada a l'Escola Bressol Municipal El Coral (C. Torras, núm. 4; tel. 93 714 37 15): dimarts 3 de maig, amb visites concertades de 45 minuts entre les 17.30 h i les 20 h; dissabte 7 de maig, amb visites concertades de 45 minuts entre les 16 i les 20 h. Per concertar hora, cal inscriure's en aquest enllaç.

Visita guiada a l'Escola Bressol Municipal Colobrers (C. Prat de la Riba, 23; Tel. 93 714 22 19): dimecres 4 de maig, amb visites concertades de 45 minuts de 17.30 a 20 h; dissabte 7 de maig, amb visites concertades de 10 a 14 h. Per concertar hora, cal inscriure's en aquest enllaç.

Per qüestions sanitàries, a les jornades de portes obertes podran assistir un màxim de dos adults per família, prèvia inscripció.

Preinscripció:

Calendari del procés de preinscripció i matrícula:

Publicació de l’oferta

6 de maig de 2022

Període de presentació de sol·licituds

Del 9 al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos

Publicació de la llista de sol·licitud de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

1 de juny de 2022

Termini per presentar una reclamació

Del 2 al 8 de juny de 2022

Sorteig del número de desempat de places

13 de juny de 2022

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació dels infants admesos i,si escau, de la llista d’espera

15 de juny de 2022

Període de matrícula

Del 16 al 22 de juny de 2022

La sol·licitud de preinscripció s'ha de formalitzar entre el 9 de maig i el 20 de maig de 2022, ambdós inclosos, enviant la documentació necessària per formalitzar la preinscripció, al correu electrònic de l’escola que trieu en primera opció:

El formulari de preinscripció us el podreu descarregar de la web del Departament d’Educació quan el publiqui:

  • Escola Bressol Municipal El Coral: Número de codi: 08068859
  • Escola Bressol Municipal Colobrers: Número de codi: 08071822

La documentació que cal presentar amb la sol·licitud de preinscripció s'ha d'adjuntr escanejada:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
  • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l'ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.
  • Per justificar el domicili habitual, una vegada enviada la sol·licitud, l’ajuntament de Castellar del Vallès consultarà al padró municipal per verificar l’adreça del domicili familiar.
  • Documentació que acredita el compliment dels criteris complementaris al·legats, si s’escau.

Només podeu presentar un formulari per alumne/a per a les escoles bressol municipals de Castellar, on podeu indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió en els dos centres. Tingueu en compte que si presenteu més d'un formulari, perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre.

Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg del curs infants a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Criteris de prioritat, ordenació de les sol·licituds i procés d’assignació de places:

Criteris prioritaris:

a) Existència de germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 50 punts

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre:

- Quan el domicili habitual és el municipi de Castellar del Vallès: 30 punts

- Quan a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins el municipi de Castellar del Vallès: 20 punts

c) Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o mare o tutor/a o guardador/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts

Criteris complementaris:

a) Discapacitat de l'alumne, pare, mare, tutor/a o germans:

Quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33% o quan el pare o mare, tutor/a, o un germà/na de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts

b) Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa al centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts

c) Pel fet de formar part d’una família nombrosa: 10 punts

d) Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts

e) Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts

f) Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts

g) Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolars dels centres s’apliquen els criteris que poden ser prioritaris o complementaris. Els criteris no acreditats com a màxim en el termini establert per a la reclamació de la puntuació provisional no es consideren a l’efecte del barem.

Una vegada assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superiors, es realitza el sorteig de desempat introduint en una bossa els noms dels que tenen la puntuació que cal desempat i s’extreuen tants noms com places vacants hi ha. S’assigna el mateix número per al desempat als germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre i curs.

Per a més informació:

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Altres edicions

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40