Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Comerç, mercat i consum

Els negocis tancats per la COVID-19 podran pagar la meitat del lloguer mentre durin les mesures sanitàries

El Decret Llei 34/2020 publicat al DOGC preveu una sèrie de mesures per als arrendataris de locals comercials que han sofert l’impacte de les suspensions o restriccions a la seva activitat, i que han estat imposades per les autoritats. En conseqüència, la minva dels seus ingressos afecta el compliment de les obligacions contractuals i, en concret, el pagament de la renda del lloguer del local.

Les mesures publicades van encaminades a la bona fe contractual i a la conservació del contracte, donant prioritat a l’acord entre les parts per tal d’evitar els litigis. Aquest mecanisme s’estableix mitjançant el requeriment de negociació per a modificar les condicions contractuals però, en el cas que no s’arribi a un acord en el termini d’un mes, s’aplicaran (amb caràcter retroactiu a la data del requeriment) les següents mesures:

  • En els supòsits de suspensió d’activitat, la renda i altres quantitats es reduiran al 50% i l’arrendatari podrà desistir del contracte sense cap penalització, en el cas que la suspensió es perllongui més de tres mesos en el transcurs d’un any des de l’entrada en vigor de la norma.
  • En els supòsits de restricció parcial de l’aprofitament de l’immoble, la renda i altres quantitats es reduiran en proporció a la meitat de la pèrdua d’aprofitament, tenint en compte les limitacions imposades (reducció d’aforament, limitació d’horaris, etc.).
  • En cap cas, la prestació de serveis a domicili o de recollida a l’establiment impediran l’aplicació de les reduccions anteriors.
  • L’arrendatari podrà demanar la imputació de les rendes i despeses vençudes mitjançant eines de garantia, a excepció de garanties legals dipositades en organismes competents.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40