Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L'Ajuntament arxiva la proposta de trasllat del zoo terrestre de Barcelona a Castellar del Vallès i Sabadell

Dimarts 25 de maig de 2004
L'Ajuntament va presentar ahir públicament els resultats dels estudis de viabilitat de la implantació del zoo terrestre de Barcelona als termes de Castellar i Sabadell, en el marc d'una sessió extraordinària convocada des del Fòrum Ambiental i del Pla Estratègic. L'acte, que va tenir lloc a l'Ateneu i va comptar amb l'assistència d'unes 60 persones, va servir perquè el consistori castellarenc es pronunciés públicament al voltant de la proposta de trasllat de la reserva zoològica que des del setembre de 2002 s'ha treballat conjuntament amb els ajuntament de Sabadell i Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde de Castellar, Lluís M. Corominas, va donar ahir per arxivada la proposta de zoo, després “que no s'hagin resolt algunes condicions que eren indispensables per tirar endavant el projecte”. Corominas va explicar quines han estat les claus perquè el projecte s'hagi aturat. D'una banda, va esmentar “la indefinició que en els darrers mesos ha demostrat l'Ajuntament de Barcelona, que és qui té la darrera paraula en aquesta proposta”, i de l'altra, “els dubtes raonables que han sorgit sobre la viabilitat econòmica de l'equipament, que podria costar al voltant dels 17.000 milions de pessetes”. L'alcalde també va explicar que en cas que s'haguessin superat aquests dos esculls, “hi hauria hagut encara una tercera incògnita per desvetllar sobre l'acceptació social del projecte”. Tot i això, Corominas va remarcar que “fins ara hem tingut una certa pau social a l'entorn del tema del zoo, amb castellarencs que han expressat de manera oberta, opinions a favor i en contra”. L'alcalde també va recordar que l'Ajuntament ha complert el compromís de no prendre cap decisió fins a presentar públicament els estudis de viabilitat. Durant prop d'una hora i mitja, el director de projectes de Barcelona Regional, Antoni Alarcón, va exposar àmpliament els continguts d'uns estudis que han estat coordinats per un equip de tècnics dels ajuntaments de Barcelona, Sabadell i Castellar i que han comptat amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i de diversos professionals i empreses especialitzades. Alarcón va aprofundir en diversos aspectes relacionats amb la possible instal·lació, com ara la preservació de la connectivitat ecològica, la utilització d'energies renovables, la racionalització de l'ús de l'aigua, l'accessibilitat i les infraestructures o els aspectes socioeconòmics. Del conjunt dels estudis de viabilitat del zoo, l'Ajuntament de Castellar del Vallès s'ha fet càrrec d'una inversió de 21.000 euros. 18.000 euros corresponen a l'adjudicació d'un estudi d'avaluació de l'afecció potencial de les aigües subterrànies a l'empresa Enviros, mentre que els 3.000 euros restants corresponen a tasques d'assessorament i seguiment professional per part d'un tècnic extern. Per l'alcalde, “aquesta despesa no són diners perduts perquè han permès aprofundir en el millor coneixement d'una zona que es troba inclosa dins l'Espai Agroforestal de Llevant”. Corominas va remarcar que “els estudis aporten informació que fins ara no teníem que pot ser de molta utilitat per a nous usos que es puguin plantejar en un futur”. L'alcalde va emplaçar els assistents a seguir participant del futur d'aquest espai en el marc del procés de revisió del Pla General d'Ordenació Urbanística que començarà la tardor que ve. Resultats dels estudis de viabilitat Els estudis de viabilitat per instal·lar el zoo terrestre de Barcelona a les finques de Torre Turull i Can Moragas determinen, en trets generals, que el trasllat d'aquest equipament en aquests terrenys és ambientalment possible, però suposa un cost econòmic molt gran. Segons els estudis realitzats per doctors de la Universitat Autònoma i professionals de la consultora Enviros, i supervisats per tècnics dels ajuntaments de Castellar, Sabadell i Barcelona, la finca proposada per acollir el zoo, de 124 hectàrees, està molt ben conservada des del punt de vista ecològic i ambiental i permet la instal·lació del zoo, respectant el Torrent de Colobrers i assegurant la connectivitat ecològica de la zona. Els resultats dels estudis determinen que, urbanísticament, els terrenys admeten l'ús en l'aplicació dels mecanismes de planejament previstos als respectius plans generals de Sabadell i Castellar. A més, són terrenys idonis per a la instal·lació d'un zoològic entès com una reserva extensiva d'animals, en règim de semillibertat en els seus hàbitats originaris. Els estudis preveuen també unes mesures ambientals que millorarien molt les condicions de connectivitat de la zona. En aquest sentit, es proposa l'habilitació d'una anella externa, en el perímetre de les instal·lacions, d'entre 50 i 100 metres d'amplada, que asseguraria la connectivitat i, alhora, actuaria com a mesura de protecció d'incendis forestals. A més, també es proposa una segona anella interna, al costat occidental i oriental del torrent de Colobrers, per facilitar la connectivitat entre aquesta i l'anella externa, i entre els espais adjacents al torrent. Finalment, també es remarca la necessitat d'assegurar la connectivitat ecològica entre banda i banda de la carretera B-124, i per això s'hauria de garantir un pas ecològic per sobre d'aquesta via. D'altra banda, els estudis plantegen un zoo sostenible i ecoeficient, on es minimitzi el consum d'energia per les instal·lacions. En aquest sentit, es planteja la possibilitat d'utilitzar la calor residual de la fàbrica del vidre, Bsn-Glass Pack, per a distribuir l'escalfament per calefacció i per l'aigua sanitària. En la mateixa línia, també es posa de manifest la necessitat de diversificar l'origen de l'aigua, de manera que es faci servir aigua potable per a ús humà i sanitari, i aigua freàtica per a neteja, rec i abreuador. Pel què fa a l'accessibilitat, els estudis recullen que la proposta d'ubicar el zoo a Torre Turull i Can Moragas fa necessari una millora de les comunicacions per tren i carretera, així com també d'accés a peu i en bicicleta. En aquest sentit, es contempla la connexió entre la Roda oest i Ronda Nord de Sabadell fins a la carretera B-124 per garantir un nou accés al zoo i a Castellar per carretera. En l'àmbit econòmic, s'estima que la inversió inicial necessària per a construir el zoo és de 120 milions d'euros. A més, els estudis deixen palès que la construcció de la instal·lació suposa un important increment de l'activitat econòmica, de 25 milions d'euros a Castellar i Sabadell, a banda de la creació d'entre 600 i 700 llocs de treball pels dos municipis.
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40