Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El cost del lloguer d’habitatges a Castellar se situa en els 850 euros mensuals de mitjana

Dimarts 24 de febrer de 2009

El preu mig del mercat de lloguer d’habitatges a Castellar és de 850,86 euros al mes. Així ho reflecteix un estudi sobre l’oferta d’arrandament existent a Castellar elaborat recentment per l’Oficina Local d’Habitatge. L’anàlisi s’ha efectuat partint d’una mostra de 110 habitatges, extreta de diverses immobiliàries i publicacions comercials de premsa escrita i Internet.

Segons es desprèn de les dades obtingudes, el mercat de lloguer no s’ajusta a la demanda atès que la majoria d’habitatges que es lloguen, un 73%, són de tres o més de tres dormitoris. Tan sols una quarta part de l’oferta és correspon amb habitatges de dos dormitoris i un escàs 2% amb habitatges d’un sol dormitori. L’elevada superfície dels immobles condiciona a l’alça l’import de l’arrendament, un fet que dificulta l’accés a l’habitatge de les unitats familiars formades per una o dues persones.

El preu mig de lloguer de pisos és de 716,32 euros, essent però les zones del centre i semicentre, corresponents a l’Eixample vell i nou, les que tenen un import més elevat que se situa entre els 733 i els 775 euros al mes.

Pel que fa als habitatges unifamiliars, el preu mig de lloguer més elevat és el de les urbanitzacions, amb un import que arriba als 1.231 euros al mes, un fet que s’explica perquè són cases de molts metres quadrats. Incloent el nucli urbà, el preu mig del lloguer d’habitatges unifamiliars és de 985,39 euros.

El preu del metre quadrat de l’habitatge de lloguer és més elevat al nucli antic, amb un total de 10,46 euros al mes, fet que s’explica perquè l’oferta en aquest sector és baixa i de poca superfície. El preu mig per metre quadrat a Castellar és de 8,01 euros.

Tipologia dels habitatges de lloguer

Pel que fa a la tipologia, predomina l’oferta d’habitatges plurifamiliars (82%) per sobre dels unifamiliars (18%). Aquesta es concentra en un 42% al semicentre, sector coincident amb l’Eixmaple nou. La resta està repartida entre les altres zones del poble, destacant una menor oferta al nucli antic del poble. 

En relació a l’antiguitat, un 58% dels habitatges del mercat de lloguer tenen més de 10 anys de construcció, mentre que el 42% restant correspon a obra nova, entesa com habitatge que té menys de 10 anys d’antiguitat.

Altres dades interessants són que el 83% dels habitatges que es lloguen estan equipats (amb mobiliari, electrodomèstics, etc.), mentre que tan sols un 22% inclouen plaça d’aparcament.

L’estudi realitzat es planteja com una eina d’informació que ha de permetre optimitzar les actuacions que es duen a terme des de l’Oficina Local d’Habitatge. L’objectiu és poder satisfer les necessitats actuals del mercat, tant dels propietaris com dels llogaters.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40