Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Can Carner - Masia Can Carner
Can Carner - Masia Can Carner

Els veïnats de Can Carner i la plaça d’Europa decideixen els pressupostos de millora dels seus barris

Dimarts 28 d'abril de 2009

L’Ajuntament invertirà aquest any 150.000 euros a cada sector, a partir de les propostes realitzades pels mateixos veïns

La primera experiència de pressupostos participatius per barris engegada per l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha finalitzat amb la participació de 70 veïns. 50 ciutadans de Can Carner i 20 de la plaça d’Europa han pogut escollir les inversions que durant aquest 2009 es destinaran a les seves respectives zones de residència. L’equip de govern hi destinarà un total de 300.000 euros, 150.000 per cada barri, el que suposa al voltant d’un 10% del pressupost municipal d’inversions d’aquest any.

El resultat és fruit de dos processos paral·lels, un per cada barri, impulsats i coordinats per la Regidoria de Participació Ciutadana conjuntament amb la Regidoria de Via Pública. Entre els mesos de novembre i abril, els veïnats han dut a terme diversos tallers de diagnosi i de debat per tal de concretar les intervencions que s’executaran aquest mateix 2009 en l’àmbit de l’espai públic de cada sector.

Remodelació de les places de Pompeu Fabra, Joan Coromines i de Can Carner

El procés de participació realitzat entre el veïnat de Can Carner ha donat com a resultat el projecte de remodelació de tres places: la de Pompeu Fabra, la de la masia de Can Carner i la de Joan Coromines, totes elles situades a banda i banda de la ronda de Ponent.

L’arranjament de la plaça de Pompeu Fabra inclourà la creació d’un passeig central pavimentat que creuarà longitudinalment la plaça de punta a punta. Alhora, es generaran dos passeigs transversals –també pavimentats– que connectaran la ronda de Ponent amb el carrer d’Agustí Bartra i la plaça de Sant Joan. Aquesta actuació facilitarà que els vianants puguin circular còmodament per aquest espai públic, especialment en cas de pluja.

Així mateix, els veïns han acordat mantenir alguns elements característics de la plaça i afegir-ne de nous. D’una banda, es mantindran les pistes de petanca ja existents, així com el mur de separació de la plaça amb la ronda. De l’altra, s’instal·laran 12 màquines esportives que possibilitaran la realització d’un circuit de salut a l’aire lliure.

En relació amb l’enjardinament, es col·locarà reg automàtic per als parterres existents, es plantaran zones de gespa combinada amb grava i es renovarà la vegetació existent. Finalment, s’arranjaran els jocs infantils i se’n col·locaran de nous.

Pel que fa a la plaça de la masia de Can Carner, l’actuació més important consistirà a construir una pista multiús, apta per a la pràctica del patinatge i d’altres esports. Alhora, es renovaran els jocs infantils, es crearà una zona de pícnic amb bancs i taules de fusta i es condicionarà la zona verda.  Finalment, a la plaça de Joan Coromines, es millorarà el paviment de sauló de la zona interior i es canviarà el mobiliari urbà, amb la instal·lació de bancs i paperes en tot el seu perímetre exterior.

Tots tres projectes incorporen elements comuns, com ara la reparació de les fonts d’aigua existents o la col·locació de cartells de prohibició d’accés de gossos. En aquest sentit, a les immediacions de cada plaça s’instal·laran papereres amb dispensadors de bosses per recollir els excrements dels animals. La plaça de la masia de Can Carner disposarà, a més, d’un pipican que estarà situat en un dels extrems d’aquest espai.

Plaça d’Europa: tancament del carrer d’Espanya i noves àrees de jocs infantils

Una de les actuacions més destacades escollida pel veïnat de la plaça d’Europa serà el tancament del carrer d’Espanya. Aquesta via divideix la plaça en dos espais. La intervenció consistirà a obstaculitzar l’accés al trànsit rodat mitjançant la col·locació d’un parterre a la cruïlla amb el carrer de Barcelona. A l’altre extrem, es tancarà la sortida mitjançant la col·locació d’unes pilones. Aquestes s’instal·laran de manera que sigui possible, des del carrer de Tarragona, l’entrada i sortida de vehicles a un aparcament privat dels pisos de la plaça.

Els veïns s’han decantat per aquesta opció de tancament del carrer d’Espanya i han descartat la possibilitat d’eliminar totalment el carrer, ja que aquesta última solució era molt menys econòmica i hipotecava la realització d’altres actuacions a la plaça.

La intervenció al carrer d’Espanya es completarà amb l’habilitació d’una zona d’aparcament de càrrega i descàrrega a l’extrem més proper al carrer de Tarragona, un servei fins ara inexistent en totl’àmbit de la plaça. Aquesta zona estarà situada en l’espai ocupat en l’actualitat per una part dels contenidors de reciclatge, que s’agruparan juntament amb els de rebuig i orgànica en una sola àrea d’aportació situada al carrer de Barcelona.

Fruit de la decisió dels veïns, la plaça d’Europa també serà objecte d’una intervenció important pel que fa a la millora de les àrees de jocs infantils, que s’especialitzaran segons l’edat. D’una banda, s’ampliarà el sorral per als més menuts ja existent a la part alta de la plaça. Al seu costat, es crearà una nova àrea de jocs infantils amb superfície de cautxú. I finalment, a la zona del mig de la plaça es substituiran els jocs ja existents per altres adreçats a nois i noies més grans. En aquesta mateixa àrea, també es col·locaran unes cistelles de bàsquet. En un procés similar al que ja es va dur a terme a la plaça Major, els infants seran els encarregats d’escollir el mobiliari infantil que s’instal·li tant a la plaça d’Europa com a Can Carner.

Altres actuacions destacades són l’eliminació d’una tarima en desús situada a la part nord de la plaça, la col·locació de parterres amb plantes autòctones a la part nord de la plaça, la millora de l’enllumenat i la renovació general del mobiliari. Així, es col·locaran papereres i una filera de bancs en tota la banda del carrer de Barcelona i en la part central del carrer de Tarragona.

Pel que fa a la millora de l’accessibilitat, s’arranjarà el pas malmès de connexió de la part central de la plaça amb la part sud on hi ha ubicats els pisos de promoció pública. D’aquesta manera, vianants, cotxets o cadires de rodes es podran traslladar sense dificultat d’un costat a l’altre de la plaça.

La darrera de les intervencions no està situada pròpiament a la plaça d’Europa, sinó en una zona molt propera. Concretament, al carrer de l’Arbreda, on s’eliminarà un dels dos carrils de circulació per tal de generar places d’aparcament en línia. En total es generaran unes 40 places, cosa que compensarà la pèrdua d’una vintena de places com a conseqüència del tancament del carrer d’Espanya.

Altres actuacions

El treball realitzat pels veïns de can Carner i de la plaça d’Europa també ha permès concretar altres propostes d’actuació fora del marc dels pressupostos participatius. A Can Carner, per exemple, s’ha acordat iniciar conjuntament amb el Consell Escolar Municipal el procés per confeccionar el camí escolar del CEIP Mestre Pla, situat en el mateix barri.

A més, s’han iniciat converses amb la Biblioteca Antoni Tort per tal que el local social de Can Carner pugui disposar d’un petit fons bibliotecari. D’altra banda, s’ha traslladat la parada d’autobús de la ronda de Tolosa a la seva ubicació original, situada en un punt més proper a la carretera de Sabadell, i per tant a Can Carner. Les sessions de debat també han servit per resoldre diversos dubtes sobre temes de convivència i veïnatge. Precisament, l’Associació de Veïns de Can Carner, que ha col·laborat activament en tot el procés, participarà en el 2n Fòrum Educatiu Local, que tindrà lloc a finals de maig i que girarà a l’entorn del civisme.

El barri de Can Carner també serà objecte d’una actuació de millora de l’enllumenat finançada pel Fons Estatal d’Inversió Local.

A la plaça d’Europa, s’ha fet un estudi a petició dels veïns per analitzar les activitats econòmiques instal·lades en tot el perímetre que conformen els carrers Tarragona, Barcelona, Suïssa i la ronda de Tolosa. A partir d’aquest estudi, es valoraran les mesures a prendre quant a l’atorgament de noves llicències d’activitats. D’altra banda, s’ha posat en contacte els veïns d’aquest sector amb els integrants d’una nova associació de veïns de l’Espai Tolrà, que es troba en estat embrionari, per tal que valorin la possibilitat d’incorporar-s’hi. A diferència de Can Carner, el veïnat de la plaça d’Europa no compta per ara amb un teixit associatiu organitzat.

Pressupostos participatius 2010: Plaça de la Llibertat i Juan de la Cierva

L'equip de govern donarà continuïtat als pressupostos participatius en els exercicis 2010 i 2011 en altres zones geogràfiques del Castellar. El consistori ha adoptat el compromís d'establir anualment una partida econòmica de 300.000 euros als pressupostos participatius, sempre en concepte d'inversions a l’espai públic. Per l’any que ve, les zones escollides són la plaça de la Llibertat i el carrer Juan de la Cierva. L’objectiu és que al final d'aquest mandat sis àrees geogràfiques diferenciades s’hagin pogut beneficiar d’aquests processos.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40