Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellar del Vallès

L’Ajuntament de Castellar ha concedit aquest 2009 més de 800 bonificacions fiscals

Dimecres 25 de novembre de 2009

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha tramitat durant aquest exercici un total de 843 bonificacions incloses en les ordenances fiscals aprovades per l’Ajuntament. Els contribuents castellarencs han pogut beneficiar-se aquest 2009 de diversos descomptes en els impostos i taxes municipals, adreçats especialment a afavorir les famílies amb rendes baixes i les conductes responsables amb el medi ambient.

Pel que fa al rebut de les escombraries, el nombre de persones que han obtingut bonificacions o exempcions pel nivell d’ingressos de la unitat familiar ha passat en un any de 127 a 163, el que suposa un increment del 28%. Aquest augment es deu en part al fet que s’han ampliat a les bonificacions i exempcions que ja existien per als majors de 65 anys i jubilats.

En total, 158 contribuents han quedat exempts del pagament de la taxa d’escombraries, mentre que els cinc restants han assolit bonificacions d’entre el 50 i el 75% del rebut. Quant a l’import bonificat, aquest 2009 l’import ascendeix als 16.300 euros, més del doble que a l’any anterior, en què es van bonificar un total de 7.500 euros.

En relació amb la mateixa taxa, 186 contribuents s’han acollit enguany als descomptes oferts per aportacions a la Deixalleria. D’aquests, 178 ciutadans han assolit un 20% de bonificació del rebut, ja que han acreditat 10 o més aportacions a la Deixalleria municipal. Els 8 restants han obtingut una bonificació del 10%, ja que han realitzat al llarg de l’any entre 5 i 10 aportacions.

A aquestes xifres cal sumar-hi 17 establiments comercials que també han obtingut descomptes del 10% -un establiment- i del 20% -16 establiments-, pel mateix concepte. Quant a l’import bonificat per aportacions a la deixalleria, aquest 2009 la suma puja fins a 4.000 euros, enfront als 2.300 de l’any anterior.

D’altra banda, aquest 2009 unes 50 persones han obtingut una bonificació del 20% de la taxa de la taxa d’escombraries en acreditar l’ús de compostadors per a l’autogestió de la matèria orgànica.

104 bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses

104 famílies nombroses castellarenques han gaudit de la bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Aquesta bonificació, que s’aplica d’ofici a totes aquelles famílies nombroses que consten en el registre del Departament de Benestar i Família de la Generalitat, s’atorga en funció del valor cadastral de l’immoble. Així, 8 famílies han assolit un descompte en el rebut de l’IBI del 5%; 42 famílies, del 15%; 23 famílies, del 25%; 17 famílies del 35%; i 14 famílies del 50%.

El límit de l’ajut s’ha ampliat aquest any del 25% al 50% del rebut, fet que ha permès incrementar sensiblement el nombre de famílies que han obtingut bonificacions superiors respecte l’any anterior.

Pel que fa a les bonificacions i exempcions establertes en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, val a dir que 218 persones han obtingut l’exempció en el pagament de l’impost adreçada a persones amb mobilitat reduïda. També han quedat exempts 5 vehicles històrics (o de col·leccionista) i 10 vehicles agrícoles. A més, un total de 56 vehicles de més de 50 anys i 27 de més de 40 anys han obtingut algun tipus de bonificació en l’impost.

Aquest 2009, l’import bonificat en l’impost de construccions per la rehabilitació de façanes ha ascendit a 3.100 euros. Un total de quatre immobles s’han acollit a les bonificacions del 95% establertes en les ordenances per aquest concepte. L’any 2008 tan sols es va atorgar una bonificació per aquest concepte.

Finalment, cal assenyalar que aquest 2009 dos establiments comercials adreçats a l’equipament de la llar o de la persona han obtingut una bonificació del 50% de la taxa per llicència d’activitats per implantació en el nucli comercial de la vila.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40