Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L'alcalde, Ignasi Giménez, i la consellera de Justícia, Montserrat Tura
L'alcalde, Ignasi Giménez, i la consellera de Justícia, Montserrat Tura

L’alcalde i la consellera de Justícia signen un conveni per a la posada en marxa del Servei d’Informació Mediadora

Dimecres 2 de desembre de 2009

L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, i la consellera de Justícia, Montserrat Tura, han signat aquest matí un conveni per a la posada en funcionament a la vila del Servei d’Informació a la Mediació.

Des d’aquest servei, que estarà ubicat a les noves dependències municipals a l’Espai Tolrà (al c. De Portugal, 2C 1r pis), s’informarà la ciutadania de la vila dels avantatges de la mediació com a eina de resolució de conflictes, se’ls ajudarà a emplenar formularis i es derivaran els casos que es cregui necessari al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, que en designarà un mediador. Al partit judicial de Sabadell, al qual correspon el municipi de Castellar del Vallès, hi ha un total de 43 mediadors habilitats i en actiu.

Fins al moment, Castellar ja treballava alguns casos de mediació però, tal i com ha explicat l’alcalde, “a partir d’ara podrem continuar oferint aquest servei amb les garanties que ofereix signar un conveni amb el Departament de Justícia”.

El Parlament de Catalunya va aprovar el 22 de juliol d’enguany la Llei de mediació en l’àmbit del dret privat, que amplia els àmbits d'ús d'aquesta eina per a la resolució de conflictes ja que, fins aleshores, existia el Centre de Mediació Familiar de Catalunya. La consellera ha emfasitzat que els professionals de la mediació no són únicament persones de bona fe, sinó que habitualment “són advocats, psicòlegs o treballadors socials que, a més han de tenir una formació específica perquè coneguin les tècniques de mediació”.

Segons Tura, la importància d’aquest Servei rau en el fet que amb la mediació “s’estalvia temps, diners, complicacions i confrontacions, ja que es busquen els punts d’acord entre les parts”. A més, l’alcalde ha apuntat que “és també una forma de contribuir a no col·lapsar els jutjats, perquè es podran resoldre molts casos sense necessitat d’engegar un procés de característiques judicials”.

La nova Llei dotarà la societat d'una eina legal útil, ràpida i eficaç, que ja està implantada a Catalunya en la justícia juvenil i que s'està desenvolupant en altres àmbits del dret, i adaptarà a les necessitats actuals la normativa sobre mediació familiar, que ha obtingut excel·lents resultats en els conflictes de família.

A Castellar, el Servei d’Informació Mediadora atendrà el públic de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dilluns i dimecres de 15 a 17 h (telèfon 93 714 40 40 i adreça electrònica: cluna@castellarvalles.cat).

Després de la signatura del conveni, que s’ha celebrat a l’Ajuntament de la vila, l’alcalde i la Consellera han visitat les instal·lacions del Jutjat de Pau de Castellar del Vallès, acompanyats per la regidora de Benestar Social, Igualtat i Salut, Mercè Giménez, la jutgessa de Pau de la vila, Míriam Valldeperes, i la directora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, Anna Vall, que també han assistit a l’acte.


Llei de mediació en l’àmbit del dret privat

La Llei aprovada el 22 de juliol amplia els supòsits de mediació familiar, introdueix la mediació civil per gestionar els conflictes sorgits de la convivència ciutadana, social i d’altres de caràcter privat en els quals les parts hagin de mantenir relacions en el futur, com ara:

- Els conflictes relacionals sorgits dins l’àmbit de les associacions i fundacions.

- Els conflictes entre veïns d’una mateixa comunitat de propietaris o veïns d’una urbanització.

- Les diferències greus en l’àmbit de la convivència ciutadana o social, per evitar litigis davant dels jutjats.

- Els conflictes derivats d’una diferent interpretació de la realitat deguda a la coexistència de les diverses cultures presents a Catalunya.

Pel que fa a la mediació familiar, s’incorporen nous camps d’actuació com ara:

- Els conflictes intergeneracionals relatius a la comunicació i a la relació entre progenitors i descendents, avis i néts i altres persones properes a l’àmbit familiar.

- Les situacions de conflicte que puguin sorgir entre la persona adoptada i la seva família biològica o entre els pares biològics i adoptants, com a conseqüència d’haver exercitat el dret a conèixer les dades biològiques.

- Els conflictes familiars entre persones de diferent nacionalitat o de la mateixa, però diferents a l’espanyola,  i residents a l’Estat espanyol.

- Les qüestions derivades de la successió d’una persona, incloent-hi els conflictes entre els possibles hereus/ves.

- Els aspectes estrictament convivencials en els acolliments de les persones grans i les possibles controvèrsies que pugui generar l’elecció del seu tutor o el règim de visites de persones incapacitades i les qüestions econòmiques derivades de la tutela.

- Els conflictes de relació entre persones en el si de l’empresa familiar.

Dades de la mediació a Catalunya

A Catalunya, el percentatge d’èxit en les mediacions sol·licitades directament per les parts és d’un 70%. En els darrers anys tant les sol·licituds de mediació com les mediacions finalitzades han sofert un augment progressiu.

Des que va entrar en funcionament el Centre de Mediació Familiar de Catalunya, a mitjan 2002, i fins al mes de setembre d’aquest any, s’han presentat un total de 4.716 casos per resoldre conflictes a través de la mediació. L’any 2008 es van tramitar un total de 2.107 expedients de mediació, i aquest any, entre l’1 de gener i el 30 de setembre, s’han obert 1.513 expedients de mediació, dels quals han resultat  1.112 sol·licituds.

Pel que fa a les derivacions judicials (expedients que el jutge ha derivat al Centre de Mediació Familiar de Catalunya), des de l’any 2002 fins al setembre  d’aquest any, se n’han rebut 1.563. L’any 2008 es van rebre 916 derivacions judicials, i, només en els nou primers mesos de l’any 2009, ja se n’han rebut  793.

En l’actualitat, a Catalunya hi ha 1.532 mediadors familiars habilitats, 1.153 dels quals són actius i 379, inactius, entre especialistes dels camps de la psicologia, l’educació, el treball social, la pedagogia i el dret.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40