Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El desplaçament de l'eix de la calçada és una de les mesures que s'han implantat al carrer de Prat de la Riba
El desplaçament de l'eix de la calçada és una de les mesures que s'han implantat al carrer de Prat de la Riba

La Regidoria de Mobilitat fa balanç de les actuacions realitzades en matèria de pacificació del trànsit

Dimarts 21 de setembre de 2010

L’Ajuntament de Castellar del Vallès, a través de la Regidoria de Mobilitat, ha implantat els últims anys diverses mesures de pacificació del trànsit amb l’objectiu prioritari d’aconseguir que els ciutadans que van a peu tinguin prioritat respecte els cotxes. El Pla de Mobilitat, actualment en estat de redacció, ajudarà a definir la implantació d’aquest model de mobilitat interna que es concreta també en accions relatives a la millora de la fluïdesa del trànsit i de la seguretat viària.

Entre les mesures implantades per tal de guanyar espais per a vianants es troba la implantació de carrers de prioritat invertida, amb prioritat per a vianants i ciclistes enfront dels vehicles, com és el cas del carrer del Retir. També s’han adequat diversos carrers de plataforma única, com el carrer de Caldes i la Baixada de Palau, i s’han convertit en vies per a vianants els primers trams dels carrers de Sala Boadella i Montcada.

També és una prioritat en la millora de la mobilitat interna la reducció de la velocitat dels vehicles. En aquest sentit, s’han realitzat actuacions com el desplaçament de l’eix de la calçada per aconseguir que la línia visual dels conductors no sigui recta. Un dels carrers on recentment s’ha implantat aquesta mesura és el de Prat de la Riba on, a més, s’ha repintat la senyalització horitzontal, una acció que s’ha realitzat també, entre d’altres, al carrer d’Urgell, a la carretera B-124 i a la zona de Can Carner. Una altra de les actuacions que s’han dut a terme per promoure la reducció de la velocitat dels vehicles és la creació de places d’aparcament en bateria inversa, amb què s’ha aconseguit estrènyer l’amplada dels carrers. La darrera actuació realitzada en aquest sentit ha estat a la ronda de Ponent.

Un tercer objectiu en matèria de pacificació del trànsit és l’ordenació de l’aparcament. En aquest sentit, s’han dut a terme diferents mesures com ara la creació en els últims 4 anys de més de 600 places d’aparcament gratuït en zones residencials i a menys d’un quilòmetre del centre, per tal d’afavorir-ne l’accés a peu. Les places s’han repartit en àrees d’aparcament lliure situades a les pistes de tennis, al Parc de Canyelles, a la ronda de Llevant, al Camp del Serrat, a la carretera de Sentmenat, i al carrer del Pare Borrell, i en aparcaments en diagonal als carrers de Balmes, Jaume I, Barcelona, Tarragona, Portugal, Euskadi, Galícia, Suïssa i ronda de Ponent.

Una altra actuació relativa a l’ordenació de l’aparcament fa referència a la col•locació de pilones i aparcaments de motocicletes a les cantonades d’alguns carrers, amb l’objectiu d’evitar els aparcaments inadequats en aquestes parts de les vies. En relació a l’ordenació de l’aparcament destaca també la posada en marxa de l’aparcament de camions situat al polígon industrial Pla de la Bruguera, que ha suposat la reducció de molèsties per contaminació acústica i atmosfèrica. En aquests moments, l’equipament compta amb 97 usuaris, el que suposa un 77% d’ocupació.

L’Ajuntament ha apostat també per la implantació de camins escolars perquè els infants puguin anar a peu als centres. En aquest sentit, les escoles Emili Carles-Tolrà i El Sol i la Lluna disposen de zones de prioritat invertida en els carrers del seu entorn. També s’han assenyalat itineraris i àrees 30 a prop d’ambdós centres, i s’han adequat passos elevats per creuar els carrers amb més seguretat.

Actuacions previstes

Precisament, la implantació de les anomenades Zones 30 és una de les mesures de pacificació del trànsit que l’Ajuntament preveu ampliar properament. Així, a les ja situades als carrers de Prat de la Riba i Hospital s’afegiran d’altres a diversos carrers de l’Eixample Vell, fins a arribar a 900 metres lineals en un total de 9 vies. Les Zones 30 se situaran a tres àrees diferenciades: els carrers d’Agustina d’Aragó, Alí Bei, Aneto i Montseny, els carrers del General Prim i de Lluís de Recasens, i els carrers del Dr. Ferran, Joan Maragall i Verdaguer.

Les Zones 30 tindran una senyalització homogènia, és a dir, tant horitzontal com vertical, que informarà els conductors de les característiques especials del carrer per on transiten. Així, cada Zona 30 comptarà amb diverses “portes d’entrada” que senyalitzaran l’accés amb pintura rugosa de color vermell i on s’indicarà que el límit de velocitat és de 30 km/h. A totes les cruïlles situades dins el seu àmbit d’influència, també hi haurà unes marques horitzontals que recordaran el límit de velocitat de circulació. Finalment, tots els carrers de la Zona 30 comptaran amb uns punts de sortida assenyalats també amb pintura rugosa i on s’indicarà el final de la restricció de velocitat.

Els objectius d’aquesta iniciativa són reforçar la seguretat viària, reduir el risc d’accidents i evitar que alguns conductors utilitzin alguns carrers com a vies de pas per anar més ràpid.

També s’ha previst la construcció de tres rotondes a la ronda de Tolosa, amb el doble objectiu de donar més fluïdesa al trànsit d’aquesta via, amb l’eliminació de punts semafòrics, i de reformular alguns accessos i sortides del municipi, com la connexió de la futura rotonda de la B-124 amb al polígon industrial Pla de la Bruguera i la ronda de Tolosa.

Les tres rotondes s’instal·laran a les cruïlles dels carrers Països Baixos amb Garrotxa, Barcelona amb Solsonès i Tarragona amb Berguedà. Tindran 26 metres de diàmetre interior i 50 de diàmetre exterior, illetes centrals amb pilones de material plàstic, dos carrils de 4,5 metres d’amplada cadascun i una franja de seguretat de tres metres.

Es preveu que tant aquestes noves rotondes com la implantació de les Zones 30, obres que es cofinançaran amb el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), s’iniciïn durant el darrer trimestre de 2010.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Més informació

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40