Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge del Ple municipal ordinari del 28 de febrer de 2012
Imatge del Ple municipal ordinari del 28 de febrer de 2012

Acords del Ple Ordinari del 28 de febrer de 2012

Dimecres 29 de febrer de 2012

Inventari municipal de Béns Immobles

El consistori va aprovar per unanimitat la primera fase de l’inventari municipal de béns immobles, d’acord amb la legislació vigent. Aquest document, que no s’actualitzava des de l’any 1993, està format per tots els béns de domini públic, equipaments, béns patrimonials i drets i valors mobiliaris de propietat municipal.

En aquest sentit, s’ha dut a terme un treball tècnic, que ha tingut una durada d’un any, i que ha inclòs diverses tasques. En primer lloc, s’han identificat i recopilat els expedients corresponents a cada bé municipal; a continuació s’ha procedit a la seva posterior digitalització; i finalment s’ha confeccionat una aplicació informàtica que permet consultar l’inventari i ubicar geogràficament cadascun dels béns sobre plànol.

L’inventari municipal es composa en l’actualitat de 174 béns, dels quals 83 són de domini públic (zones verdes, espais públics...), 64 equipaments, 13 béns patrimonials, 11 béns de patrimoni de sòl i habitatge i 3 drets de superfície i pas.

En una segona fase, es farà una valoració de cadascun dels béns, s’actualitzaran errors i esmenes de cadascuna de les finques en el registre de la propietat i es continuarà amb el manteniment i conservació de l’inventari per tal de verificar anualment les incidències, les altes i les baixes.

Sancions a concessionaris del Mercat Municipal

El Ple municipal va acordar per unanimitat imposar una sanció consistent en la pèrdua i retirada dels drets de concessió als establiments que regenten les parades número 1 i número 9 del Mercat Municipal. D’acord amb el que estableix el reglament de l’equipament, la sanció obeeix, en el primer cas, als impagaments de la taxa de manteniment i a l’incompliment reiterat de l’horari comercial, mentre que en el segon correspon als impagaments del cànon i de la taxa de manteniment i també a l’incompliment reiterat de l’horari comercial.

Proposta de suport per les accions en relació a la fibromiàlgia i a la síndrome de la fatiga crònica

El Ple va aprovar per unanimitat una proposta presentada a instància de l’Associació Catalana d’Afectats per la Fibromiàlgia (ACAF) consistent a promoure la visualització i coneixement de la fibromiàlgia i de la síndrome de fatiga crònica entre la població. L’objectiu és aconseguir la sensibilització d’aquestes malalties, que només a Catalunya afecten a unes 250.000 persones, i la plena integració social, econòmica i laboral de les persones afectades.

L’acord també incloïa l’impuls d’accions transversals entre l’àmbit sanitari, educatiu, laboral i social per tal de millorar la integració, l’autonomia i la qualitat de vida de les persones que les pateixen. Així mateix, es manifestava el suport per la tasca que duen a terme les associacions i els familiars dels afectats i les afectades.

L’ACAF disposa de seu a Castellar del Vallès des de l’any 2006 i compta amb un total de 30 socis. L’entitat, que participa activament del Consell Sociosanitari, es troba ubicada al Punt d’Informació per a Persones amb Discapacitat (PIPAD) de la plaça Major, on es troba cada dimarts a la tarda.

Propostes per a la renovació de l’ordenança de participació ciutadana

L’Ajuntament va aprovar una proposta de l’equip de govern per tal d’iniciar un procés participatiu que permeti a la ciutadania i les entitats modificar i actualitzar l’ordenança municipal sobre participació ciutadana. El text data de l’any 1991 i la seva revisió obeeix a l’evolució de la societat, especialment en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació.

L’ordenança de participació ciutadana expressa el compromís de l’Ajuntament davant la ciutadania per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb la legalitat vigent i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.

En coherència amb la matèria que regula aquesta normativa, l’actualització de l’ordenança es farà amb la participació dels usuaris potencials, és a dir, amb la ciutadania i les associacions de la vila.

L’acord es va prendre amb el suport dels 19 regidors del PSC, CiU i L’Altraveu, i el vot en contra dels 2 regidors del PP.

D’altra banda, el Ple va desestimar una moció de L’Altraveu en què es proposava la modificació de l’article 15 de l’ordenança municipal de participació ciutadana per possibilitar la intervenció als plens per part de ciutadans i col·lectius en qüestions relacionades amb algun punt de l’ordre del dia o d’altres d’interès general. Així mateix, es proposava estudiar una futura modificació de l’ordenança municipal de participació ciutadana en la seva totalitat. La proposta va comptar amb els 15 vots en contra dels grups municipals del PSC i PP i els 6 vots a favor dels grups municipals de L’Altraveu i CiU.

Moció del grup socialista sobre la reforma laboral

El Ple va aprovar una moció presentada pel grup municipal del PSC de rebuig a la reforma laboral aprovada pel govern de l’Estat i que va entrar en vigor el passat 12 de febrer. L’acord incloïa la petició de convocatòria de la mesa de diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral i que s’impulsi una contractació estable i de qualitat que asseguri la incorporació al mercat laboral de treballadors en atur i la transformació del model competitiu.

El mateix text també incorporava la sol·licitud al govern central d’afrontar la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de drets i cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% del a població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.

Així mateix, es demanava el compliment dels compromisos adquirits en matèria de finançament entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat, per tal d’evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions públiques catalanes.

El text de la moció, al qual es va incorporar a última hora un punt en què l’Ajuntament es compromet a no aplicar el contingut de la reforma laboral, serà traslladat a la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

La proposta va rebre els vots favorables dels 15 regidors del PSC i L’Altraveu, les abstencions dels 4 regidors de CiU i els vots negatius dels regidors del PP.

Moció per a l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència

Finalment, el Ple municipal va desestimar una moció presentada per L’Altraveu i Convergència i Unió a proposta d’Esquerra Republicana i a la qual també s’hi van adherir ICV, Reagraupament, Solidaritat per la Independència, la Coordinació d’Associacions per la Llengua Catalana de Castellar del Vallès i Castellar per la Independència.

El text proposava la incorporació de l’Ajuntament de Castellar a l’associació d’ens locals Municipis per la Independència. En aplicació de l’ordenança de participació ciutadana, el president d’ERC Castellar, Rafa Homet, va ser l’encarregat de defensar la moció. També va intervenir, d’acord amb la mateixa normativa, el representant de Ciutadans, José Rosales.

L’acord es va desestimar amb els 15 vots en contra del PSC i el PP i els 6 vots favorables de CiU i L’Altraveu.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40