Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge de la sessió plenària celebrada el 28 d'octubre de 2014.
Imatge de la sessió plenària celebrada el 28 d'octubre de 2014.

Acords del Ple Ordinari del 28 d’octubre de 2014

Dimecres 29 d'octubre de 2014

Acta pendent d’aprovar

El consistori va aprovar l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària del 30 de setembre de 2014, amb els vots favorables dels 19 regidors del PSC, CiU i PP i els 2 vots en contra dels regidors de L’Altraveu.

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 8/2014 del pressupost de l’Ajuntament

El consistori va aprovar la modificació de crèdit número 8 del pressupost 2014 consistent en el traspàs de 20.570 euros del pressupost ordinari al pressupost d’inversions per a la compra d’un radar per a la Policia Local, atès que l’existent ha deixat de ser útil.

L’acord es va prendre amb els 19 vots favorables dels regidors de PSC, CiU i PP i els 2 vots en contra dels regidors de L’Altraveu.

Modificació del contracte de gestió del servei públic municipal d’escola bressol

L’Ajuntament també va acordar modificar el contracte de gestió del servei públic municipal de l’escola bressol Colobrers, amb la finalitat que l’actual concessionària Suara Cooperativa SCCL assumeixi a partir de l’1 de novembre la prestació del servei de suport familiar a la criança i educació d’infants de 0 a 3 anys.

Amb aquesta novetat, l’espai familiar canviarà de denominació, passant de “La Casa de les 3 Moreres” a “Moments en Família. Espai Familiar Municipal de Castellar del Vallès”. El servei es prestarà dos dies a la setmana de setembre a juny i es dividirà en dos blocs: d’una banda, l’espai “Moments de descoberta” estarà destinat a infants de 0 a 12 mesos i les seves famílies, que es durà a terme un matí a la setmana de 10 a 12 hores; d’altra banda, l’espai “Moments d’expressió” s’adreçarà a infants de 12 a 36 mesos i les seves famílies, que també es durà a terme un matí a la setmana de 10 a 12 hores.

El preu del servei tindrà un cost de 4.500 euros anuals per a l’Ajuntament. Amb la inclusió d’aquest servei entre les obligacions del concessionari, el preu del contracte passarà a ser de 2.508,71 euros anuals per plaça escolar. L’increment respecte el preu actual no es repercutirà sobre el preu que paguen les famílies de l’escola bressol.

L’acord es va prendre amb els vots favorables dels 19 regidors del PSC, CiU i PP i els 2 vots contraris dels regidors de L’Altraveu.

Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de l’Ajuntament per a l’any 2015

El consistori va aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Castellar del Vallès per al 2015, que suma un import de 23.152.602,52 euros, el que suposa una disminució de l’1,52% respecte l’exercici vigent. A més, també es va aprovar la plantilla de personal al servei de l’Ajuntament per a l’exercici vinent.

Segons va explicar el tinent d’alcalde de Serveis Centrals, Óscar Lomas, el pressupost i les ordenances fiscals per al 2015 es defineixen en cinc grans eixos d’actuació: la congelació d’impostos i taxes (a excepció del rebut de l’aigua, que s’apuja un 0,56% de mitjana), el manteniment de les polítiques socials en un context d’austeritat, el foment de l’ocupació i l’activitat econòmica, la inversió en l’espai públic i la reducció de l’endeutament.

L’acord es va prendre amb el vots favorables dels 17 regidors del PSC i CiU, les abstencions dels 2 regidors del PP i els 2 vots en contra dels regidors de L’Altraveu.

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per al 2015

El Ple va aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2015, amb els vots favorables dels 13 regidors de l’equip de govern (PSC), les abstencions dels 6 regidors de CiU i PP i els vots en contra dels 2 regidors de L’Altraveu.  

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança general reguladora de preus públics

El Ple també va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança general reguladora de preus públics, amb els 19 vots favorables dels regidors del PSC, CiU i L’Altraveu i 2 abstencions dels regidors del PP. Els canvis en el redactat afecten el capítol dedicat al preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària.

Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a la contractació de persones desocupades

La darrera resolució aprovada va consistir en l’aprovació inicial per unanimitat de l’ordenança reguladora de les bases per a la contractació de persones desocupades. Aquesta nova subvenció universal, adreçada a empreses i autònoms que contractin castellarencs en situació d’atur inscrits al Servei Local d’Ocupació, s’obrirà a partir de l’1 de gener de 2015. En cas que es compleixin les condicions establertes en aquest ajut, la corporació local aportarà per cada persona contractada un import equivalent entre una mensualitat i una mensualitat i mitja del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Així, per a contractacions de quatre mesos a jornada completa es subvencionaran 645,30 euros, per a contractacions de cinc mesos, 806,62 euros, i per a contractacions de sis mesos o més, 967,95 euros. A més, i a proposta del grup municipal popular i de l’entitat Recerca Activa de Feina, s'aplicarà un augment de subvenció del 25% en el cas de contractacions de majors de 45 anys. Si les contractacions no són a jornada completa s’aplicarà un import de subvenció d’acord amb la part proporcional de la durada del contracte.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40