Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L’Ajuntament obrirà dilluns una oficina que centralitzarà l’atenció a les persones afectades per la ventada

Divendres 12 de desembre de 2014

L’Ajuntament de Castellar del Vallès obrirà dilluns una oficina d’atenció a les persones i empreses afectades pels danys de la ventada del passat 9 de desembre. L’espai estarà ubicat dins el Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador i tindrà com a objectius principals acompanyar i assessorar la ciutadania en els següents àmbits:

  • la gestió de reclamacions a companyies asseguradores
  • la tramitació de reclamacions per danys causats per béns municipals
  • la recepció d’instàncies de sol·licitud d’obres per reparació de danys
  • i la resolució d’incidències amb les companyies de subministrament elèctric, de telefonia i d’aigua.

Aquesta oficina atendrà consultes presencialment (dilluns i divendres, de 8.30 a 14.30 h i de dimarts a dijous, de 8.30 a 19.00 h), per telèfon (en el mateix horari, al 937144040) i per correu electrònic a omic@castellarvalles.cat.

Recomanacions a les persones afectades pel temporal de vent del dimarts 9 de desembre

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha elaborat un seguit de recomanacions adreçades a la ciutadania afectada pel temporal de vent que va arrasar el municipi passat dimarts dia 9 de desembre.

Danys en els béns

En el cas d’haver patit desperfectes en propietats particulars o comunitàries, cal comprovar quines assegurances es tenen contractades (de la llar, del vehicle, etc.) i si cobreixen danys. Cal tenir en compte que només es podrà obtenir una indemnització per danys si el bé sinistrat estava assegurat en el moment del sinistre, és a dir, el dia del temporal de vent.

En cas de tenir una pòlissa d’assegurança que cobreixi els béns danyats, s’ha de comunicar el sinistre a l’entitat asseguradora, amb el model de comunicat i la relació de béns malmesos.

Cal tenir present que, en el cas d’haver sofert danys causats per béns municipals, es pot realitzar la reclamació de responsabilitat patrimonial a l’oficina d’atenció del Servei d’Atenció Ciutadana, ubicat a El Mirador, i, si s’escau, comunicar la incidència a la companyia asseguradora pròpia.

D’altra banda, els desperfectes en propietats alienes o qualsevol incidència a la via pública, com ara caigudes o riscos de caiguda d’arbres, despreniments de teules, murs, tendals, contenidors trencats o desplaçats, etc., es poden notificar al Servei d’Atenció Ciutadana i al telèfon 93 714 40 40.

Talls de serveis bàsics

Aquelles persones que encara no tinguin restablerts de forma adequada els diferents serveis de subministraments han de contactar amb la companyia corresponent a través del seus canals d’atenció al client. Així, qui no hagi vist resoltes les incidències per falta de subministrament elèctric pot contactar amb ENDESA al telèfon 800 760 706, mentre que per a incidències per manca de subministrament d’aigua cal adreçar-se al telèfon de SOREA 900 304 070. També es pot trucar al telèfon de SECE 900 13 13 26 si es detecten incidències en l’enllumenat públic.

Totes les empreses de serveis bàsics, d’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, han d’oferir a la seva clientela un servei telefònic gratuït on adreçar-se per posar en coneixement de l’empresa les incidències, esdeveniments i circumstàncies que afectin el funcionament normal de les relacions de consum i formular reclamacions sobre els serveis rebuts. En aquest cas, les empreses hauran de lliurar un acusament de rebuda, un número d’incidència o qualsevol altre document acreditatiu.

Cal recordar també que es poden demanar els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia que la companyia subministradora de serveis bàsics té a disposició de les persones consumidores i usuàries.

Si no es rep una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes, caldrà presentar una reclamació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), situada a El Mirador.

Assegurances de la llar tipus multirisc

Les persones que tinguin contractada una assegurança de la llar tipus multirisc (amb múltiples riscos i garanties cobertes), s’ha de comprovar si cobreix els danys i perjudicis soferts pels talls de subministrament. En cas que sigui així, podeu comunicar el sinistre a la companyia asseguradora amb el model de comunicat i la relació de béns danyats.

Si tant els danys als béns com els talls de subministrament soferts estan coberts per la mateixa companyia asseguradora, cal especificar-ho de forma conjunta en el mateix comunicat del sinistre.

Sol·licituds per certificats de vent

Finalment, l’Ajuntament informa que s’ha sol·licitat al Servei de Meteorologia de Catalunya un certificat de velocitat del vent del dia 9 de desembre. Quan estigui disponible, es penjarà a la pàgina web perquè estigui a disposició de qualsevol persona que el pugui necessitar.

Les persones que no tenen Internet podran demanar el certificat per telèfon trucant al 93 714 40 40, per correu electrònic a territori@castellarvalles.cat o via instància.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40