Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

La campanya finalitzarà el 15 d'octubre.
La campanya finalitzarà el 15 d'octubre.

S’activa fins al 15 d’octubre la prohibició de fer foc en zones forestals

Dimarts 17 de març de 2015

La prohibició de fer foc en zones forestals que s’activa cada any al mes de març amb l’objectiu de prevenir possibles incendis va començar el passat diumenge 15 març i s’allargarà, com és habitual, fins al 15 d’octubre.

Aquesta prohibició regula que, sigui quina sigui la finalitat, no es podrà encendre foc en terrenys forestals (estiguin o no poblats per espècies arbòries) ni en terrenys urbans que estiguin a menys de 500 metres del bosc. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Queda exclosa la prohibició en les àrees recreatives i en les parcel·les de les urbanitzacions si s’utilitzen barbacoes d’obra amb xemeneies equipades amb mataguspires.

A Castellar del Vallès, aquests supòsits inclouen pràcticament la totalitat del terme municipal, és a dir, totes les urbanitzacions i la major part del nucli urbà.

D’altra banda, la Generalitat també informa de la prohibició de llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials que puguin iniciar un foc, llançar coets, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i d’utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, la Generalitat, previ informe de l’Ajuntament, podrà autoritzar de manera extraordinària la realització de determinats treballs i activitats que suposin un risc d’incendi forestal. Per poder obtenir aquesta autorització caldrà sol·licitar un permís per escrit amb un mínim de 10 dies d’antelació respecte al moment en què es vol fer la crema.

Aquest permís es pot sol·licitar de forma presencial, al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador, adjuntant un formular de sol·licitud d’autorització que es pot descarregar al web https://seu.castellarvalles.cat/33033/tramit/244/.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40