Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge del Ple Municipal celebrat el 28 d'abril de 2015
Imatge del Ple Municipal celebrat el 28 d'abril de 2015

Acords del Ple ordinari del 28 d’abril de 2015

Dimecres 29 d'abril de 2015

Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 24 de març de 2015

El consistori va aprovar l’acta del Ple ordinari celebrat el passat 24 de març amb els 19 vots a favor dels regidors del PSC, CiU i PP i 1 vot contrari d’un regidor de L’Altraveu. L’altre regidor d’aquest grup municipal, Marc Serrà, es va incorporar en el següent punt de l’ordre del dia.

Informe sobre el compliment de l’article 104 bis de la Llei 7/1984 corresponent al primer trimestre de 2015

El Ple va informar del compliment, en el primer trimestre de 2015, de l’article 104 bis de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, en relació al nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, a l’assignació funcional de les persones ocupants i a allò relatiu a la publicitat del nombre de llocs a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província.

Donar compte de la contractació de personal temporal amb caràcter d’urgència

El consistori també va donar-se per assabentat de la contractació amb caràcter d’urgència d’una persona per cobrir les tasques de vigilant de l’àrea d’esbarjo de Castellar Vell durant la campanya d’incendis 2015.

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3/2015 del pressupost de l’Ajuntament

Un altre punt inclòs a l’ordre del dia que es va aprovar per unanimitat era el que feia referència a la modificació de crèdit número 3/2015 del pressupost 2015 que suma un total de 18.020 euros. Aquest import correspon, d’una banda, al suplement de la partida destinada a finançar la subvenció de l’IBI per al foment de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social d'Habitatges, per un import d’11.520 euros; i de l’altra, a un ajut extraordinari de 6.500 euros destinat a Suport Castellar, entitat que dóna suport a persones que pateixen malalties mentals i a les seves famílies.

Aprovació inicial de la modificació núm. 2/2015 de la plantilla de personal al servei de l’Ajuntament

El consistori també va aprovar inicialment per unanimitat la modificació número 2/2015 de la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament consistent en l’amortització de les places actuals de secretaria i intervenció i a la creació de places de secretaria, intervenció i tresoreria d’acord amb una actualització de subescales, categories, classes i subgrups.  

Aprovació de la modificació 1/2015 de la relació de llocs de treball

El consistori també va aprovar per unanimitat la modificació 1/2015 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament en relació a les característiques del lloc de treball de la plaça de tresorer/a i dels agents i caporals de la policia local i a la creació del lloc de treball d’administratiu/va de tresoreria.

Ratificar la dissolució del consorci urbanístic per al desenvolupament de les ARE Nou Eixample i Turuguet

El Ple va acordar per unanimitat ratificar la dissolució del Consorci urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques Nou Eixample i Turuguet de Castellar per compliment del seu objecte (en el cas del Nou Eixample) i per impossibilitat legal de continuar en funcionament (en el cas de la del Turuguet).

Aprovació de l’atorgament de la Menció Honorària de la Corporació

L’Ajuntament va aprovar per unanimitat atorgar una menció honorària de la Corporació als senyors Francesc Comellas Llinares, Enric Comellas Tàpies, Ramon Puigdelloses Sastre, Josep Rovira Prat i Francesc Valls Lliranes, castellarencs que van ser deportats als camps d’extermini nazis. Aquesta distinció es concedirà a proposta de la Comissió d’Honors i Distincions, coincidint amb el compliment del 70è aniversari del final de la 2a Guerra Mundial i de l’alliberament de les persones presoneres en aquests caps d’extermini.

Mocions de L’Altraveu

El Ple va desestimar una moció presentada per L’Altraveu sobre la pedrera de Vallsallent, en què es demanaven les dimissions del regidor d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament i del president de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). A més, a la moció es demanava una nova inspecció a la pedrera oberta a partits polítics i entitats i la revisió de les aportacions realitzades els darrers mesos. La votació es va resoldre amb 18 vots en contra (PSC, CiU i PP), 1 abstenció (la regidora de CiU Bea Garcia) i 2 vots a favor (L’Altraveu).

També es va desestimar una segona moció d’aquest grup, que proposava garantir la gratuïtat del primer any de la quota d’autònoms a tots els castellarencs i castellarenques que optin per l’autoocupació. La proposta no va prosperar ja que hi van votar en contra els 13 regidors del PSC, es van abstenir 5 regidors de CiU i PP i hi va votar a favor la regidora de CiU Bea Garcia. Els dos regidors de L’Altraveu no van participar d’aquesta votació.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40