Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Exterior de l'equipament municipal del Pla de la Bruguera, on s'imparteixen els cicles formatius de la família agrària.
Exterior de l'equipament municipal del Pla de la Bruguera, on s'imparteixen els cicles formatius de la família agrària.

L’Institut Castellar oferirà el curs que ve un cicle de grau superior de paisatgisme i medi rural

Dilluns 13 de febrer de 2017

L’Institut Castellar oferirà a partir del curs 2017-2018 el cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha inclòs aquesta titulació, amb la col·laboració de l’Ajuntament, en l’oferta d’estudis postobligatoris que es podran cursar a partir del mes de setembre a la vila. D’aquesta manera el centre ampliarà la proposta d’estudis de la família professional agrària, ja que ofereix també un grau mitjà de jardineria i floristeria i un altre de producció agroecològica.

El nou cicle superior s’impartirà, com els altres dos, a la nau municipal situada al carrer Anoia, al polígon industrial del Pla de la Bruguera. De fet, l’Institut Castellar serà l’únic centre de la comarca que ofereix aquests tres cicles formatius, uns estudis que aprofundeixen en el coneixement d’un dels sectors emergents de l’economia dels darrers temps.

La nova oferta formativa de paisatgisme i medi rural es distribueix en dos cursos acadèmics i té una durada total de 2.000 hores, de les quals 1.617 són lectives i 383 corresponen a les pràctiques en un centre de treball. Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant la supervisió de les tasques, la programació i l'organització dels recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

Requisits d’accés

Per accedir-hi directament, els sol·licitants hauran de complir algun d’aquests requisits: tenir el títol batxillerat; haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l'opció cursada; tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent; haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental; haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari; tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent; o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. També poden accedir les persones amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle al qual volen accedir.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Pel que fa als continguts d’aquest cicle formatiu, s’imparteixen les següents matèries: botànica agronòmica (99 h), gestió i organització del viver (198 hores), fitopatologia (99 hores), topografia agrària (99 hores), maquinària i instal·lacions agroforestals (165 hores), planificació de cultius (165 hores), gestió de cultius (165 hores), disseny de jardins i restauració del paisatge (198 hores), conservació de jardins i gespes esportives (198 hores), projecte de paisatgisme i medi rural (66 hores), formació i orientació laboral (99 hores), empresa i iniciativa emprenedora (66 hores) i formació en centres de treball (383 hores)

Els alumnes que obtenen la titulació d’aquest cicle formatiu poden accedir, com a tècnic o tècnica superior, a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Pel que fa a les sortides laborals, destaquen les de tècnic/a en jardineria; dissenyador/a de zones enjardinades que no requereixin la redacció d'un projecte; encarregat/da de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes; encarrega/da del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural); treballador o treballadora per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge; encarregat/da d'obres de jardineria i restauració del paisatge; o capatàs agrícola, entre moltes altres.

Període de preinscripció

Així doncs, Castellar oferirà per primera vegada un cicle de grau superior a partir del proper curs que ve, que se sumarà a tres cicles formatius de grau mitjà: el de gestió administrativa (existent des dels anys 90), el de floristeria i jardineria (implantat el curs 2012-2013) i el de producció agroecològica (que es va iniciar el curs 2015-2016).

El període de preinscripció al grau superior de paisatgisme i medi rural de l’Institut Castellar estarà obert entre els dies 25 i 31 de maig, ambdós inclosos, mentre que la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà de jardineria i floristeria, de producció agroecològica i gestió administrativa es podrà fer entre el 16 i el 24 de maig. En tots quatre casos, les sol·licituds es podran formalitzar al mateix centre, situat al carrer Carrasco i Formiguera, 6 (tel. 937144344).

Per a més informació podeu consultar el web http://queestudiar.gencat.cat/.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40