Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Ple municipal

Acords del Ple ordinari del 19 de desembre de 2017

Dimecres 20 de desembre de 2017

Actes pendents d’aprovar

El consistori va aprovar per unanimitat l’acta corresponent a la sessió ordinària del 22 de novembre de 2017.

Modificació 3/2017 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament

L’Ajuntament va aprovar la modificació 3/2017 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament, que comporta l’amortització d’un lloc de treball correspon a oficial de 1a d’obres. Així mateix, es va aprovar la refosa de la relació de llocs de treballs amb efectes a 1 de gener de 2018 i les fitxes descriptives de cadascun d’ells. El consistori compta amb una plantilla 209 treballadors (100 treballadors corresponen a personal funcionari, 109, a personal laboral, i 1, a personal eventual).

L’acord es va aprovar amb els vots favorables dels 15 regidors de Som de Castellar – PSC i ERC i els 6 vots contraris dels regidors de Decidim Castellar i PDeCAT.

Aprovar el protocol addicional per a 2018 del conveni subscrit amb Fundació Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès

El consistori va aprovar el protocol addicional per a 2018 del conveni entre l’Ajuntament i la Fundació Privada Obra Social Benèfica. Segons s’estableix, el municipi subvencionarà durant l’any 2018 148.200 euros corresponents a despeses d’interessos i amortitzacions de préstecs, mentre que 46.800 euros es destinaran a les obres de pla d’autoprotecció (PAU) de l’edifici, l’adquisició d’equipament i l’adequació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

L’acord es va aprovar amb els 15 vots a favor dels regidors de Som de Castellar – PSC i ERC i les 6 abstencions dels regidors de Decidim Castellar i PDeCAT.

Prendre coneixement de la pròrroga contractual i posterior adjudicació del nou contracte del Servei d'Ajuda a Domicili

El Ple es va donar per assabentat de l’aprovació per part del Consell Comarcal del Vallès Occidental de la pròrroga d’octubre a desembre del contracte a Clece SA per a la prestació dels serveis bàsics d’ajuda a domicili a diferents municipis de la comarca, entre els quals hi ha Castellar del Vallès.

Així mateix, es va donar per assabentat que a partir del dia 1 de gener la prestació del servei comarcal d’ajuda a domicili estarà adjudicada a Accent Social, SLU. La despesa anual del municipi ascendirà de 295.000 euros el 2017 a 351.000 euros el 2018. Per a l’any que ve s’ha previst la prestació d’un total de 18.000 hores d’ajuda a domicili.

L’acord es va prendre amb els 15 vots a favor dels regidors de Som de Castellar – PSC i ERC i les 6 abstencions dels regidors de Decidim Castellar i PDeCAT.

Aprovar el 3r Pla Municipal de Salut de Castellar del Vallès

El consistori va aprovar el 3r Pla Municipal de Salut de Castellar del Vallès, previst per als anys 2017 – 2020. Aquest document té per objectiu dissenyar i planificar actuacions que permetin millorar, promoure i protegir la salut de la ciutadania de forma equitativa i eficient, a partir d’una concepció de la salut que pretén l’assoliment del nivell més elevat possible de benestar físic, mental i social.

La proposta, que es concentra en un pla programàtic d’acció, es va aprovar amb els vots favorables dels 15 regidors de Som de Castellar – PSC i ERC i les 6 abstencions dels regidors de Decidim Castellar i PDeCAT.

Moció de Decidim Castellar sobre el gasoducte MIDCAT que afecta pobles de la nostra comarca i el nostre municipi

El consistori va desestimar una moció presentada pel grup municipal de Decidim Castellar que manifesta públicament el rebuig al gasoducte MIDCAT. La proposta va comptar amb els vots contraris dels 11 regidors de Som de Castellar – PSC i els 10 vots favorables dels regidors d’ERC, Decidim Castellar i PDeCAT.

Moció de Decidim Castellar per impulsar l’economia social i solidària al municipi de Castellar del Vallès

Aquest punt va quedar damunt de la taula.

Moció d’ERC, Decidim Castellar i PDeCAT en defensa de la unitat de les col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya i del Museu de Lleida

El consistori va aprovar per unanimitat una moció presentada conjuntament pels grups municipals d’ERC, Decidim Castellar i PDeCAT que denuncia l’actuació del Ministeri de Cultura en el cas de les obres de Sixena. Segons explicita el text, “la suspensió de l’autonomia de Catalunya en aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola ha suposat la inacció per defensar de forma decidida i clara la legalitat de les adquisicions de les obres d’art procedents del monestir de Sixena i la unitat de les col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya i del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal”.

L’acord denuncia la vulneració de les lleis de patrimoni cultural català i de museus i reconeix el paper de les institucions catalanes en la recuperació i restauració de les obres de Sixena. També manifesta el suport al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal i al Museu Nacional d’Art de Catalunya en la seva tasca de conservació, estudi i divulgació.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40