Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Un moment del Ple de dimarts, 18 de desembre de 2018.
Un moment del Ple de dimarts, 18 de desembre de 2018.

Acords del Ple ordinari del 18 de desembre de 2018

Dimecres 19 de desembre de 2018

Actes pendents d’aprovar

El Ple va aprovar per unanimitat l’acta corresponent a la sessió ordinària del passat 27 de novembre de 2018.

Modificació 3/2018 de la relació de llocs de treball i la refosa amb efectes de l’1 de gener de 2019

El Ple va aprovar per unanimitat la modificació 3/2018 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l’ajuntament. L’acord incloïa la refosa de la relació de llocs de treball del personal funcionari, laboral i eventual amb efectes de l’1 de gener de 2019, així com les fitxes descriptives de cada lloc de treball, amb l’objectiu, entre d’altres, d’unificar llocs de treball de continguts similars però amb nivells de complement de destinació diferents.

Acord de la Mesa General de Negociació que modifica parcialment les condicions de treball del personal al servei de l’Ajuntament

El consistori va aprovar per unanimitat una modificació parcial del conveni col·lectiu del personal al servei de l’ajuntament en relació a la regulació d’un complement salarial de treball per torns efectiu, aplicable al personal de la Policia Local.

Aprovar el protocol addicional per a 2019 del conveni subscrit amb Fundació Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès

El consistori va aprovar el protocol addicional del conveni amb la Fundació Privada Obra Social Benèfica que concreta un finançament municipal per a l’any 2019 d’un import de 195.000 euros. Així, i pel que fa a les despeses financeres, l’import màxim subvencionable serà de 43.700 euros en concepte d’interessos i de 98.000 euros en concepte d’amortitzacions. Pel que fa a inversions noves a l’edifici, l’import màxim subvencionable serà de 53.300 euros.

Hi van votar a favor els 17 regidors dels grups municipals de Som de Castellar – PSC, ERC i PDeCAT, mentre que es van abstenir els 4 regidors de Decidim Castellar.

Moció d’ERC sobre exempció activitats agrícoles

Aquest text va quedar damunt la taula.

Moció de Som de Castellar - PSC de suport al manifest per l’accés de Castellar del Vallès a la ronda Nord i ronda Vallès de Sabadell

El consistori va aprovar una moció presentada pel grup municipal de Som de Castellar – PSC que subscriu i dona suport al contingut del Manifest per l’accés de Castellar del Vallès a la ronda Nord i Vallès. El text va ser presentat fa unes setmanes per l’Associació d’Empresaris de Castellar (ASEMCA), l’Associació Comerç Castellar, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Gremi de Fabricants de Sabadell, el Consell Intersectorial d’Empreses, el Centre Metal·lúrgic i la PIMEC del Vallès Occidental.

Hi van votar a favor els 17 regidors de Som de Castellar – PSC, ERC i PDeCAT i van votar-hi en contra els regidors de Decidim Castellar.

Moció de Som de Castellar – PSC demanant el compliment i desplegament del Decret d’inclusió

El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal Som de Castellar – PSC que exigeix al Parlament de Catalunya que inclogui a la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 les partides pressupostàries necessàries per a l’aplicació del decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Entre d’altres aspectes, el text també demana al Departament d’Educació un acord de corresponsabilitat educativa amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès per a l’aplicació del mateix decret i es compromet a l’elaboració d’un mapa dels recursos en xarxa de suport a la inclusió disponibles al municipi. També insta a la redacció d’un nou Decret de menjador que reconegui aquest espai educatiu i doni resposta a les necessitats de suport de tot l’alumnat.

Moció de PDeCAT i Decidim Castellar, donant suport a la vaga de fam que van iniciar els líders polítics Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn

El consistori va aprovar una moció presentada pels grups municipals de Decidim Castellar i PDeCAT que dona ple suport a la vaga de fam dels líders polítics  Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. El text denuncia l’actuació del Tribunal Constitucional, ja que es considera que la seva manera de procedir davant dels recursos d’empara presentats impedeix l’accés de les seves peticions als tribunals europeus i internacionals. Alhora, es traslladarà als líders polítics en vaga de fam el suport de l’Ajuntament.

Hi van votar a favor els 10 regidors d’ERC, Decidim Castellar i PDeCAT, mentre que es van abstenir els 11 regidors de Som de Castellar – PSC.

Moció d’ERC: Cicle Nadalenc 

El consistori va desestimar una moció presentada pel grup municipal d’ERC sobre l’impuls d’un programa d’activitat al voltant del cicle nadalenc. Hi van votar en contra els 11 regidors de Som de Castellar – PSC i es van abstenir els 6 regidors de Decidim Castellar i PDeCAT, mentre que només hi van donar suport els 4 regidors d’ERC.

Moció d’ERC: Parc de Canyelles

El consistori va desestimar una moció presentada pel grup municipal d’ERC que proposava la recuperació dels elements funcionals i un nou disseny del parc de Canyelles. Hi van votar en contra els 11 regidors de Som de Castellar – PSC i es van abstenir els 6 regidors de Decidim Castellar i PDeCAT, mentre que només hi van donar suport els 4 regidors d’ERC.

Moció d’ERC: Carme Forcadell

El consistori va aprovar una moció presentada pel grup municipal d’ERC que demana la llibertat, amb caràcter immediat, de l’expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell. En cas que no sigui efectiva, el text inclou la sol·licitud de visita de l’alcalde a Forcadell al centre penitenciari de Mas d’Enric del Catllar.

Renúncia al càrrec de regidora

El Ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la regidora de Decidim Castellar, Bet Tena Blanch.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40