Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Situacions

Preinscripció i portes obertes a les Escoles Bressol Municipals de Castellar del Vallès (curs 2019-2020)

Del 15 d'abril al 26 de juny de 2019

Jornades de portes obertes:

Escola Bressol Municipal El Coral (C. Torras, núm. 4; tel. 93 714 37 15): dimarts 7 de maig, de 17.30 a 19 h, per a famílies amb infants nascuts els anys 2017 o 2018.

Escola Bressol Municipal Colobrers (C. Prat de la Riba, 23; Tel. 93 714 22 19): dimecres 8 de maig, de 17.30 a 19 h, per a famílies amb infants nascuts els anys 2017, 2018 o 2019.

Per poder poder formalitzar la preinscripció a l'Escola Bressol Municipal Colobrers cal que l'infant tingui com a mínim 16 setmanes quan s'incorpori al mes de setembre.

En cas de no poder assistir a la jornada de portes obertes de les escoles bressol municipals de Castellar del Vallès, podeu trucar i concertar una visita.

Preinscripció:

Podeu fer la preinscripció del 14 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores a:

 • Escola Bressol Municipal Colobrers (C. Prat de la Riba, 23; Tel. 93 714 22 19). Número de codi: 08071822.
 • Escola Bressol Municipal El Coral (C. Torras, núm. 4; tel. 93 714 37 15). Número de codi: 08068859.

Només es pot presentar un formulari per alumne o alumna, on podeu indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió als dos centres. Tingueu en compte que si presenteu més d'un formulari perdreu tots els drets de prioritat i, per tant, els punts que us puguin correspondre. Una vegada omplert l'imprès de sol·licitud es presentarà amb la documentació bàsica a l'escola bressol municipal que poseu en primera opció, en les dates previstes al calendari oficial de preinscripció:

Calendari del procés de preinscripció i matriculació

Publicació de l’oferta

7 de maig de 2019

Període de presentació de sol·licituds

Del 14 al 24 de maig de 2019, ambdós inclosos (el dilluns 13 de maig les escoles són tancades segons calendari escolar per dia de lliure disposició)

Publicació de la llista de sol·licitud de preinscripció al centre amb la puntuació provisional

4 de juny de 2019

Reclamacions a les llistes baremades

Del 5 a l'11 de juny de 2019

Sorteig públic del número de desempat a la Sala Lluís Valls Areny d'El Mirador

14 de juny de 2019

- 11.15 h – sorteig per a l’oferta de places de l’Escola Bressol Municipal El Coral

- 11.30 h – sorteig per a l’oferta de places de l’Escola Bressol Municipal Colobrers

Publicació de les llistes d’alumnat admès i, si s'escau, de la llista d'espera

18 de juny de 2019

Període de matrícula

Del 19 al 26 de juny de 2019, ambdós inclosos

En cas que vulgueu fer la preinscripció a les escoles bressol municipals de forma telemàtica, podeu omplir el formulari de preinscripció del 14 al 24 de maig en aquests enllaços de la plataforma KinderTIC:

Criteris generals de puntuació

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, per ordenar les sol·licituds i assignar els llocs escolares dels centres s'apliquen els criteris de prioritat: primer els generals i després els complementaris. Aquests criteris i el barem de punts que tenen associat permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i poder ordenar-les. Un cop assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superiors, les sol·licituds que tinguin la puntuació que cal desempatar es resoldran a través d’un sorteig de places introduint en una urna els noms dels alumnes que tinguin la puntuació a desempatar i s’extrauran tants noms com places vacants restin.

 • Existència de germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen quan es presenta la preinscripció: 40 punts.
 • Quan el domicili habitual és el municipi de Castellar del Vallès: 30 punts.
 • Quan, a instància del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins el municipi de Castellar del Vallès: 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare, mare o tutor/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans: quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33% o quan el pare, mare, tutor/a, germà o germana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteri complementari

 • Formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Documentació que s'ha de presentar

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia vigent del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si la persona sol·licitant és estrangera. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Certificat de convivència amb el nom i cognoms de l'infant.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Podeu consultar més informació sobre la preinscripció i matriculació a:

 • Regidoria d’Educació (c. Portugal, 2C. Tel. 93 714 40 40)
 • Escola Bressol Municipal Colobrers (c. Prat de la Riba, 23. Tel. 93 714 22 19)
 • Escola Bressol Municipal El Coral (c. Torras, 4. Tel. 93 714 37 15)
 • Web de la Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat

Actes celebrats

Dimecres 8 de maig de 2019Dimarts 7 de maig de 2019
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Altres edicions

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40