Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Em vull formar

Cursos de formació ocupacional gratuïts 2022

Cursos de formació ocupacional gratuïts 2022, subvencionats pel SOC i el Fons Social Europeu per a persones en situació d’atur:

  • Confecció i publicació de pàgines web CP 2 (600 h): Inici, febrer/març; Final: setembre/octubre

Objectiu del curs: Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats d'acord amb les especificacions i les condicions d'usabilitat facilitades, i dur a terme els procediments d'instal·lació i de verificació de les pàgines al servidor corresponent.

Mòduls:

1. Creació de pàgines web (210 h): creació de pàgines web amb el llenguatge de marques (80 h), elaboració de fulls d’estil (70 h), elaboració de plantilles i formularis (60 h)

2. Integració de components de programari a pàgines web (180 h): programació amb llenguatges script a pàgines web (90 h); proves de funcionalitats i d’optimització de pàgines web (90 h)

3. Publicació de pàgines web (90 h)

4. Formació complementària (40 h): onserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (10 hores), prevenció de riscos (30 hores)

5. Mòdul de pràctiques professionals no laborals de confecció i publicació de pàgines web (80

h): creació de pàgines web, publicació de pàgines web, integració i comunicació al centre de treball.

  • Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades CP 1 (480 h): Inici, febrer/març; Final: juny/juliol

Objectiu del curs: Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerida en tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior.

Mòduls:

1. Enregistrament de dades (90 h)

2. Tractament de dades, textos i documents (150 h): processadors de textos i presentacions d'informació bàsiques (60 h), tractament bàsic de dades i fulls de càlcul (50 h), transmissió d'informació per mitjans convencionals i informàtics (40 h)

3. Reproducció i arxiu (120 h): gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 h), gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 h)

4. Bàsic de prevenció de riscos laborals (30 h)

5. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere (10 h): inserció laboral (6 h), sensibilització mediambiental (2 h), sensibilització igualtat de gènere (2 h)

6. Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 h): enregistrament de dades; resolució d'incidències elementals, utilització d'equips i aplicacions; transmissió interna de documents i tècniques d'arxivament; integració i comunicació en el centre de treball

  • Alfabetització informàtica (25 h): Inici, abril/maig; Final: maig/juny

Objectiu del curs: Obtenir i processar informació en un ordinador, utilitzant les funcions bàsiques de les aplicacions informàtiques d’oficina i dels serveis i protocols propis d’una xarxa Intranet/Internet: world wide web, correu electrònic, videoconferències, foros de discussió i converses.

Mòduls:

1. Iniciació a la informàtica (15 h)

2. Internet: protocols, serveis i aplicacions (10 h)

Requisit indispensable: estar en situació d’atur (inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya, c. de la República, 45-47 de Sabadell), com a demandant d’ocupació abans de l’inici del curs.

Més informació:

Servei Local d’Ocupació

C. Portugal, 2 (Espai Tolrà)

08211 Castellar del Vallès

Tel. 93714040

A/e rbosch@castellarvalles.cat

Actes celebrats

Dimecres 19 de gener de 2022
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40