Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Metodologia

Diagnosi

Anàlisi quantitativa:

Anàlisi interna:

Explotació de dades de caràcter demogràfic, econòmic i social del territori

Anàlisi externa:

Explotació estadística de dades a nivell comparat des d’una perspectiva supralocal

Interpretació de dades:

Sessions grupals amb tècnics municipals agrupades en tres àmbits: social, territorial i econòmic

Anàlisi qualitativa:

Objectius:

Recollir valoracions dels principals agents socials, econòmics i institucionals respecte la situació del territori i les perspectives de futur. Per això cal:

 • Identificar interessos existents al territori
 • Identificar principals àmbits estratègics
 • Identificar punts de consens
 • Implicar els diferents agents en el desenvolupament del pla
 • Produir sinergies de col·laboració

Accions:

 1. Tres tallers de dinàmiques de treball qualitatiu: economia, territori, societat oberts a la ciutadania
 2. Elaboració de la matriu DAFO: síntesi de la diagnosi
  1. Elaboració tècnica d’un primera proposta matriu DAFO derivada dels espais deliberatius en la fase anterior: ordenació, visualització, priorització.
  2. Sessió de treball amb nucli dinamitzador i la comissió permanent per validar i definir els continguts finals de la matriu DAFO.
 3. Elaboració, avaluació, presentació de l’informe de diagnosi i identificació del escenaris de futur
  1. Anàlisi integrada de tots els documents de diagnosi generats
  2. Sessió de treball amb el nucli dinamitzador del pla i la comissió permanent
  3. Jornada de treball amb la comissió ciutadana: presentació, validació, exploració d’escenaris de futur
 4. Informe final de diagnosi

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40