Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L'Oficina Local d'Habitatge comença a tramitar el pagament dels Ajuts al Lloguer Just del 2006

Dimarts 23 de gener de 2007
L'Oficina Local d'Habitatge de Castellar del Vallès ha donat a conèixer el resultat de la tramitació d'ajuts per al pagament de la renda a arrendataris amb dificultats, que es podien sol·licitar fins al 31 d'octubre de 2006. En total, es van presentar 50 sol·licituds, 32 de les quals han obtingut la subvenció demanada per part de la Direcció General de Mediambient i Habitatge. Per edats, el col·lectiu que més s'ha beneficiat dels ajuts tramitats per l'Oficina Local d'Habitatge ha estat el format per persones d'entre 35 i 60 anys d'edat, que han rebut el 40% dels ajuts, mentre que els menors de 35 anys han rebut un 38% de les subvencions i els majors de 60 anys un 22%. Els sol·licitants cobraran un màxim de 2.880 euros anuals i un mínim de 1.080 euros anuals. L'import dels ajuts aprovats és de 70.926,74 euros. La quantia de la subvenció es determina per la diferència entre el que s'anomena "lloguer just" i la quantitat de la renda del lloguer que cobra el propietari o "lloguer concertat d'equilibri". Cal recordar que el lloguer just és l'import del lloguer que hauria de pagar l'arrendatari i que no hauria d'excedir el 30% dels ingressos ponderats de la unitat de convivència, en el cas que aquests estiguin entre 1 i 2,5 vegades l'IPREM, o del 20% dels ingressos de la unitat de convivència, en el cas que aquests estiguin per sota d'una vegada l'IPREM. Per la seva banda, el lloguer concertat o d'equilibri és la renda que efectivament paga el llogater, segons el contracte obtingut o supervisat per les borses d'habitatge social, les borses joves d'habitatge o les entitats col·laboradores. Cal recordar que aquests ajuts s'han de demanar anualment i que el termini per fer-ho comença, normalment, a l'abril de cada any i s'acaba a principis de juny. Per a més informació podeu adreçar-vos a l'Oficina Local d'Habitatge (Passeig Tolrà, 1, telèfon 93 714 40 40). L'Oficina Local d'Habitatge de Castellar del Vallès es va crear arran de la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament, la Direcció General d'Habitatge i l'empresa pública ADIGSA. Amb la signatura d'aquest conveni, l'Ajuntament es va adherir a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social d'Habitatges, una iniciativa impulsada per la Generalitat amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de lloguer a preus moderats.
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40