Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L'Oficina Local d'Habitatge tramita els ajuts pels joves castellarencs que vulguin emancipar-se

Dimecres 19 de desembre de 2007
Amb l'objectiu de facilitar l'emancipació dels joves, l'Oficina Local d'Habitatge gestionarà la Renda Bàsica d'Emancipació a partir de l'1 de gener de 2008. Es tracta d'una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys emancipats o que vulguin emancipar-se. Els emancipats, amb contracte de lloguer vigent, podran rebre 210 € mensuals per al pagament del lloguer, durant un màxim de 4 anys o fins que compleixin els 30 anys. Els joves que s'han d'emancipar, i encara no han formalitzat el contracte lloguer, podran sol·licitar un reconeixement provisional del dret a aquesta prestació abans de llogar un habitatge. La resolució provisional tindrà una validesa de 3 mesos. Els joves tindran dret a 210 € mensuals per al pagament del lloguer, durant un màxim de 4 anys o fins que compleixi els 30 anys, a 600 € de préstec sense interessos per a la fiança i a 120 € si es necessita aval amb un avalador privat com a garantia de l'arrendament, per a les despeses de la seva tramitació. S'ha de tenir en compte que només hi haurà una prestació per habitatge llogat. En el cas que hi hagi més d'un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per a cadascun dels que hi tinguin dret serà el resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars. El pagament es realitzarà cada mes, a partir del mes següent a la seva sol·licitud. El préstec i el cost de l'aval només podran ser percebuts una única vegada i només per a contractes nous. A més, l'Oficina Local d'Habitatge tramita cada any el ajuts al lloguer impulsats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquests ajuts es convoquen anualment per ajudar a pagar el lloguer a llogaters amb ingressos ponderats no superiors a 2,5 vegades l'IPREM, independentment de l'edat, i que compleixen els requisits establerts a la convocatòria. Els joves, d'entre 22 i 30 anys que vulguin optar a algun dels dos ajuts, han de triar quin és més beneficiós perquè són incompatibles. Per a més detalls cal adreçar-se a l'Oficina Local d'Habitatge, que facilita informació i gestió de diversos aspectes relacionats amb l'habitatge, com habitatge públic a Castellar del Vallès, informació i gestió dels ajuts per al pagament del lloguer, rehabilitació, informació general sobre Habitatge i la gestió de la Borsa d'Habitatge per al Lloguer Social. El sistema de visites a l'Oficina Local d'Habitatge a fa concertant una visita, que es podrà demanar al Servei d'Atenció Ciutadana, Passeig Tolrà, 1, Castellar del Vallès, o per telèfon trucant al 93 714 40 40. També es pot obtenir més informació a http://www.castellarvalles.cat/seccio.php?alias=ofilocalhabitatge.
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40