Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Es licita la construcció i gestió de la nova llar d’infants municipal

Dimecres 27 de maig de 2009

L’Ajuntament va aprovar al Ple del 26 de maig de 2009 la convocatòria de procediment obert per a la selecció del contracte de gestió del servei públic consistent en la concessió i explotació de la nova llar d’infants municipal, i la construcció de l’escola al solar situat al carrer Prat de la Riba, 23.

La nova escola bressol haurà de construir-se en un termini màxim de 12 mesos, i sumarà 94 places a les 61 que s’ofereixen actualment a l’escola bressol El Coral. Amb la construcció d’aquesta escola bressol, pressupostades per 1.264.618,73 euros, es donarà compliment al conveni que l’Ajuntament va signar amb el Departament d’Educació de la Generalitat l’any 2006, pel qual es formalitzava el compromís de crear 135 places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal. A més, amb la nova llar d’infants es completarà l’oferta pública de 0 a 16 anys a la zona l’Eixample.

El plec de condicions que va aprovar ahir el Ple contempla que la concessió de la nova llar d’infants serà de 9 anys, 1 per a la construcció de la mateixa i 8 per a la seva gestió, que es corresponen amb el període previst de l’amortització de la inversió. A la proposta es van afegir les consideracions del grup municipal de L’Altraveu de preveure la creació d’una comissió de seguiment de les obres, formada per pares, mares, tècnics municipals i la regidora d’Educació, i de reduir les pròrrogues de la concessió a un màxim de 15 anys.

L’acord es va aprovar amb els vots a favor dels 10 regidors socialistes i les abstencions dels 6 regidors de CiU, els 2 regidors de L’Altraveu, els 2 regidors d’ERC i el regidor no adscrit.

Altres acords del Ple municipal ordinari del 26 de maig de 2009

Ampliació delegacions a la Diputació

El Ple va acordar ahir al vespre ampliar la delegació de les tasques relacionades amb la recaptació municipal que des de principis de 2009 realitza l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT). A partir d’ara, l’ORGT tindrà també les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic com són les quotes d’urbanització corresponents a les entitats urbanístiques col·laboradores (juntes de compensació i entitats urbanístiques de compensació).

La proposta va comptar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC i dels 2 regidors de L’Altraveu, els vots en contra dels 6 regidors de CiU i dels 2 regidors d’ERC i l’abstenció del regidor no adscrit.

Modificació reglament Consell Sociosanitari i nomenament de representants

La proposta de modificar l’article 3 del reglament del Consell Sociosanitari, aprovat definitivament pel Ple del dia 28 d’octubre de 2008, i nomenar-ne nous representants va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors. Així, a partir d’ara, el Consell Sociosanitari comptarà també amb la participació de tres persones a títol individual d’una reconeguda vàlua en els seus camps. Joana Naranjo, infermera de pediatria de l’ABS de Castellar del Vallès, Antonio Moya, metge de família de l’ABS de Castellar del Vallès, i Artur Roman, psicòleg, educador social i mediador social, amb una llarga trajectòria professional a Creu Roja són els nous membres del Consell.

A més, l’acord detallava que del Consell Sociosanitari en formaran part també un/a representant de la Taula d’Immigració, un/a representant de les farmàcies del municipi, un/a representant de les residències de gent gran i un/a representant de les entitats juvenils. També es recull en el reglament que representants dels centres de primària i secundària de la vila que així ho desitgin podran formar part del Consell Sociosanitari.

Proposta sobre el reconeixement institucional de la sardana

L’Ajuntament de Castellar va decidir ahir al vespre donar suport a l’acord del Parlament de Catalunya que insta el Govern de la Generalitat a encarregar all Consell de la Cultural Popular i Tradicional de Catalunya una fórmula per donar reconeixement institucional a la sardana. L’acord preveu que aquest reconeixement es pugui fer amb el màxim consens possible de l’associacionisme sardanista, que proposa la sardana com a dansa nacional, i recollint tots els seus valors com a element festiu, dansa i patrimoni etnològic de Catalunya. D’altra banda, aquest reconeixement institucional ha de servir per impulsar un procés de dinamització de la sardana entre aquest associacionisme, cobles i Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.

La proposta va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors.

Proposta sobre la Xarxa Nacional de Cinemes

Un altre dels acords del Ple, a proposta del grup municipal d’ERC, contemplava l’adhesió de l’Ajuntament de la vila a la Xarxa Nacional de Cinemes, per tal que la població disposi d’una programació regular i estable de cinema en català a partir de l’obertura de l’Auditori. L’acord incloïa la proposta que l’Ajuntament signi un contracte amb l’empresa NPA Nous Projectes Audiovisuals, encarregada de l’exhibició de pel·lícules en les sales que formen part de la Xarxa Nacional de Cinemes.

Tots els regidors municipals van votar a favor de l’aprovació d’aquesta proposta.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40