Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Àrea d'esbarjo per a gossos
Àrea d'esbarjo per a gossos

Castellar del Vallès comptarà a finals de gener amb set pipicans i dues àrees d’esbarjo per gossos

Dimecres 16 de desembre de 2009

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha instal·lat durant aquest mandat sis pipicans distribuïts per diferents punts del nucli urbà i una àrea d’esbarjo per a gossos al parc de Colobrers, amb l’objectiu d’afavorir les conductes responsables dels propietaris de gossos i que els animals disposin d’espais adequats per fer les seves necessitats.

L’increment d’aquestes àrees ha permès confeccionar un mapa d’ubicació d’aquestes instal·lacions, a les quals caldrà afegir-hi un nou pipican que s’adequarà al sector de ca n’Oliver durant el proper mes de gener, a més d’una àrea d’esbarjo per a gossos situada a la plaça de la Miranda que es va posar en marxa a l’anterior legislatura.

Tots els pipicans consten d’un tancat de fusta i filat i estan situats majoritàriament en els extrems de diversos parcs i places del municipi. Cada àrea disposa de papereres amb dispensadors de bosses perquè els propietaris recullin els excrements dels seus animals. A més, la Regidoria de Via Pública senyalitzarà properament cada pipican amb cartells de sensibilització, per tal d’incentivar les conductes responsables. Així mateix, es col·locaran cartells informatius que prohibeixen la presència d’animals en espais no habilitats dels parcs i les places.

A més de les àrees d’esbarjo del Parc de Colobrers i de la plaça de la Miranda, el municipi disposa en l’actualitat de pipicans al parc de Canyelles, a l’Era d’en Petasques, a la ronda de Tolosa, al carrer de l’Arbreda, a l’Espai Tolrà i a Can Carner. Aquest darrer, que s’ha instal·lat recentment, començarà a funcionar la setmana que ve.

L’Ajuntament de Castellar aprova una nova ordenança de tinença d’animals domèstics

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar ahir inicialment en sessió plenària una nova ordenança municipal de tinença d’animals. El text, que actualitza l’anterior ordenança de l’any 1992, planteja quina ha de ser la interrelació responsable de les persones i els animals a la vila atenent a les necessitats detectades en l’actualitat i al marc jurídic vigent.

Segons va explicar la regidora de Benestar Social i Salut, Mercè Giménez, la nova redacció “actualitzarà i concretarà més els drets i deures dels animals i dels seus propietaris i promourà el benestar dels animals i la bona convivència i civisme veïnals”. En aquest sentit, la nova ordenança és molt més extensa i específica que l’anterior que s’ha derogat, datada de fa 17 anys i modificada posteriorment en dues ocasions més.

Un altre aspecte recollit en la nova ordenança de tinença d’animals és l’actualització del règim sancionador en cas d’infraccions dels propietaris. Així, s’augmenta l’import de les fraccions molt greus de 300 a 1.500 euros. Amb tot, “l’import de les sancions són inferiors a les establertes en la majoria d’ordenances d’altres municipis” explica Giménez.

A més, s’introdueixen una tipologia de sancions diferenciades per animals domèstics qualificats com a potencialment perillosos. Tenint en compte les conseqüències que poden originar les infraccions propiciades per aquest tipus d’animals, s’han establert sancions que van de 150 a 300 euros si es tracta d’infraccions lleus, de 300 a 600 euros si aquestes són greus, i de 600 a 3.000 euros si són molt greus.

Amb l’objectiu de promoure conductes responsables, la Regidoria de Salut engegarà properament una campanya de comunicació adreçada als propietaris dels animals en què es donarà a conèixer el contingut de la nova ordenança.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40