Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge del Ple municipal del 26 de gener de 2010
Imatge del Ple municipal del 26 de gener de 2010

Acords del Ple municipal ordinari celebrat el 23 de febrer de 2010

Dimecres 24 de febrer de 2010

Modificació de crèdit núm. 1/2010

El Ple municipal va aprovar en la sessió ordinària del mes de febrer la modificació número 1 al pressupost 2010, conseqüència de l’aprovació de crèdits extraordinaris per atendre el finançament dels projectes inclosos al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.

A Castellar, aquest Fons, que dóna continuïtat al FEIL 2009, permetrà realitzar una inversió de 1.955.849 euros, que es destinaran a accions socials, ambientals i de desenvolupament tecnològic i innovació econòmica, amb el doble objectiu d’impulsar la recuperació econòmica i la creació d’ocupació i d’assolir una major sostenibilitat.

Així, la primera modificació al pressupost de 2010 consisteix en la dotació d’aquest import a la partida d’ingressos, i s’amplia en el mateix import la partida de despeses.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC, dels 2 regidors de L’Altraveu, dels 2 regidors d’ERC i del regidor no adscrit, i amb les abstencions dels 6 regidors de CiU.

Modificació àmbit territorial de l’Àrea Bàsica de Salut

També es va portar a l’aprovació del Ple celebrat ahir al vespre la proposta de  donar conformitat al desdoblament de l’actual ABS de Castellar i la constitució d’una nova Àrea Bàsica de Salut.

Segons la proposta plantejada per l’Institut Català de la Salut, que obeeix a criteris demogràfics i d’ordenació i planificació sanitària, la nova ABS de Castellar estaria formada pels municipis de Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall, quedant-ne fora el municipi de Sentmenat, que actualment en forma part. D’altra banda, Sentmenat s’adscriuria a una ABS de nova creació, formada també pel municipi de Polinyà.  

La proposta es va aprovar per unanimitat.

Aprovació definitiva ordenança Tinença d’Animals

Un altre dels punts de l’ordre del dia del Ple ordinari del mes de febrer consistia en la proposta d’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics. Aquest acord incloïa, a més, la desestimació de les al·legacions presentades per Iniciativa per Catalunya Verds de Castellar del Vallès.

Les al·legacions consistien, d’una banda, en la proposta que l’ordenança contemplés la reducció de fins al 40% de l’import de la sanció, en el cas que aquesta sigui per una infracció o greu, si es fa efectiva en un termini d’un màxim de 10 dies. D’altra banda, ICV proposava que en determinats casos d’infraccions lleus i greus, i quan la persona fos sancionada per primera vegada, s’apliqués una alternativa a la sanció de caràcter cívic en benefici de la comunitat. Tot i que les al·legacions van ser desestimades, del Ple va sorgir el compromís de debatre-les a la comissió d’ordenances on, a més, es decidirà si aquestes propostes es poden aplicar o no a d’altres ordenances.

L’acord es va aprovar amb els vots favorables dels 10 regidors del PSC, dels 2 regidors d’ERC i del regidor no adscrit, i les abstencions dels 6 regidors de CiU i dels 2 regidors de L’Altraveu.

Moció sobre enquestes electorals

L’Altraveu va presentar al Ple una proposta sobre les enquestes electorals, en què es demanava que l’Ajuntament sol•liciti als ens i institucions públiques que fan enquestes electorals que no les duguin a terme a Castellar del Vallès.

La proposta no es va aprovar, ja que va comptar amb els vots a favor dels 2 regidors de L’Altraveu i els vots en contra dels 10 regidors del PSC, dels 6 regidors de CiU, dels 2 regidors d’ERC i del regidor no adscrit.

Moció sobre la nova llei electoral

El grup de L’Altraveu va portar a l’aprovació del Ple una altra proposta, que en aquest cas tractava sobre la llei electoral. L’acord incloïa diferents aspectes que L’Altraveu proposava incloure a la nova llei electoral catalana, per tal de presentar-los a la ponència parlamentària conjunta per la llei electoral de Catalunya. Així mateix, proposava diverses mesures en relació a les campanyes electorals municipals.

La moció va comptar amb els vots a favor dels 2 regidors de L’Altraveu i dels 2 regidors d’ERC, amb l’abstenció del regidor no adscrit i amb els vots en contra dels 10 regidors del PSC i dels 6 regidors de CiU i, per tant, no es va aprovar.

Moció sobre la cancel·lació del deute extern a Haití

L’ordre del dia del Ple ordinari del mes de febrer incloïa una proposta del grup municipal d’ERC que acordava, entre d’altres aspectes, reclamar al govern espanyol la cancel·lació del 100% del deute extern a Haití de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contraprestació.

La proposta es va aprovar per unanimitat.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40