Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L’Ajuntament va atorgar el 2015 un total de 222 ajuts a famílies en risc d’exclusió residencial i pobresa energètica

Dimecres 20 de gener de 2016

L'Ajuntament de Castellar del Vallès va atorgar el 2015 un total de 222 ajuts a 143 famílies que s’han trobat en situació de risc d’exclusió de la seva llar principal o de pobresa energètica. Aquestes prestacions, que s’han tramitat des de la Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge, han suposat una despesa per al municipi de prop de 51.000 euros. A tot això, cal sumar els 194 ajuts més concedits l’any passat per la Generalitat de Catalunya i que ha gestionat l’Oficina Local d’Habitatge.

En relació a les situacions d’emergència habitacional, l’Ajuntament va cursar 43 ajuts a 39 unitats de convivència per un valor de prop de 28.000 euros. Aquest import es distribueix principalment en el pagament de rebuts de lloguer (49%), fiances de nous lloguers (33%) i quotes d’impostos i altres ajuts (18%).

D’altra banda, l’import destinat al pagament de subministraments durant el 2015 va ascendir a 23.000 euros, que es van distribuir en un total de 179 ajuts atorgats a 104 famílies.

Pel que fa als ajuts de la Generalitat tramitats per l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) cal destacar que l’any 2015 es van atorgar 32 prestacions econòmiques d’urgència especial (PEUE). Aquestes van destinades al pagament de deutes de rendes de lloguer (66%), a l’atenció de persones que han perdut l’habitatge a causa de desnonaments o execucions hipotecàries (28%) o el pagament de deutes de quotes d’amortització de préstec hipotecaris (6%).

A més, l’OLH ha tramitat 191 prestacions per al pagament del lloguer a unitats de convivència amb ingressos moderats o baixos en risc d’exclusió social residencial. Del total de tramitacions, se n’han aprovat 162 i se n’han denegat 29.

Segons la regidora de Salut, Serveis i Habitatge, Glòria Massagué, “en l’atorgament d’ajuts en matèria d’habitatge s’ha notat el fet que s’han realitzat més dacions en pagament en què les entitats bancàries comencen a permetre als antics propietaris continuar vivint al seu habitatge”. “També és significatiu –afegeix– que ja no es liquiden els impostos de plusvàlua en els casos de dacions”.

La regidoria afegeix que l’aplicació de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica “ha de facilitar alternatives residencials en lloguer social”. En aquest mateix sentit, la nova normativa “també tindrà una incidència sobre els ajuts vinculats a pobresa energètica ja que els subministraments no es poden tallar si així ho informen els serveis socials municipals”. Massagué afegeix que “ens caldran noves eines per gestionar tots els aspectes derivats de l’aplicació d’aquesta nova llei”.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40