Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Com cada anys, la prohibició de fer foc estarà activa fins al 15 d'octubre.
Com cada any, la prohibició de fer foc estarà activa fins al 15 d'octubre.

La prohibició de fer foc en terrenys forestals s’ha activat aquesta setmana i s’allargarà fins al 15 d’octubre

Dijous 16 de març de 2017

La prohibició de fer foc en terrenys forestals que s’activa cada any al mes de març amb l’objectiu de prevenir possibles incendis ha començat, com és habitual, el 15 de març, i s’allargarà fins al 15 d’octubre.

Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, regula que, sigui quina sigui la finalitat, no es pot encendre foc en terrenys forestals (estiguin o no poblats per espècies arbòries), ni en la franja de 500 metres que els envolta. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Queda exclosa la prohibició en les àrees recreatives i en les parcel·les de les urbanitzacions si s’utilitzen barbacoes d’obra amb xemeneies equipades amb mataguspires o aparells de gas.

A Castellar del Vallès, aquests supòsits inclouen pràcticament la totalitat del terme municipal, és a dir, totes les urbanitzacions i la major part del nucli urbà.

D’altra banda, la Generalitat també informa de la prohibició de llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials que puguin iniciar un foc, llançar coets, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i d’utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, la Generalitat, previ informe de l’Ajuntament, podrà autoritzar de manera extraordinària la realització de determinats treballs i activitats que suposin un risc d’incendi forestal. Per poder obtenir aquesta autorització caldrà sol·licitar un permís per escrit amb 20 dies d’antelació respecte al moment en què es vol fer la crema.

Aquest permís es pot sol·licitar de forma presencial, al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador, adjuntant un formular de sol·licitud d’autorització que es pot descarregar al web https://seu.castellarvalles.cat/33033/tramit/244/.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40